Hopp til hovedinnhold
Bærekraft

HasleTre – trebygget som tar ombruk til nye høyder

Fasadefoto av HasleTreFasadefoto av HasleTre

Det demonterbare og sirkulære bygget er basert på urgamle teknikker, en ambisiøs miljøprofil og et moderne design i heltre.

HasleTre, også kjent som Redd Barna-huset, er det første trebygget i Höegh Eiendoms portefølje. Bygget ligger like utenfor hovedinngangen til Vinslottet på Hasle i Oslo, og er tegnet av OsloTre. Plassen bygget står på har fått navnet Sigrid Helliesen Lunds plass, etter den første grunnleggeren av Redd Barna i Norge.

HasleTre er et innovativt bygg i heltre på 3000 kvadratmeter, fordelt over fire etasjer og kjeller. Den bærekraftige trekonstruksjonen fanger opp overskuddskarbon i atmosfæren, og sikrer et godt inneklima for alle som oppholder seg i bygget. Materialenes neste livsfase er allerede planlagt – bygget kan demonteres i fremtiden, og materialene gjenbrukes i andre prosjekter.

Prosjektet har vært en viktig læringsarena for Höegh Eiendom, og har lagt et solid fundament for videre utvikling av bærekraftige og ombruksvennlige prosjekter. Ombruk har vært en sentral føring i prosjektet, og allerede på tegnestadiet ble det planlagt hvordan bygget skulle kunne demonteres og ombrukes i fremtiden. Ved hjelp av kriteriesettene til FutureBuilt ble det satt høye ambisjoner og tydelige mål. Det ble systematisk jobbet med å få inn flere gode aktører og samarbeid i en tidlig fase.

Det har gitt stor klimagevinst gjennom å bygge i tre og fokusere på materialvalg. Å utvikle bygg med en tydelig bærekraftprofil har også gitt en markedsmessig gevinst. Stadig flere leietakere går i bresjen og sier tydelig fra om at de tar klima på alvor, og ønsker lokaler som underbygger dette. Redd Barna er en av dem, og har med HasleTre fått et bygg som gjenspeiler organisasjonens identitet og miljøprofil.

– Dette bygget representerer en ny start, men vi begynner ikke på nytt. Vi tar med oss vår rike historie inn i bygget. Vårt mål med dette huset var å sørge for lokaler som ville styrke vår posisjon som verdens ledende, uavhengige organisasjon for og med barn. Vi ville ha et bygg som tjente dette formålet og styrket vår merkevare.Birgitte Lange, Generalsekretær i Redd Barna.

HasleTre har høstet flere priser og gode omtaler siden bygget reiste seg i 2023. 14. mars 2024 mottok bygget også DOGA-merket. Som er en viktig anerkjennelse til virksomheter og utøvere som bruker design og arkitektur, og har røtter tilbake til 1960-tallet.

Juryen kaller HasleTre et forbildeprosjekt både i form og materialbruk, og oppsummerer slik:

«I en verden med ressurs- og klimautfordringer trenger vi virkelig å tenke nytt rundt gjenbruk og materialer. HasleTre demonstrerer en helt ny måte å bygge på. Den innovative byggeteknikken baserer seg på prefabrikkerte deler i massivtre som kan tas fra hverandre og settes sammen på nye måter. På innsiden har de skapt åpne, innbydende rom som utstråler varme og tillit.»

Du kan lese mer om utmerkelsen her.

Utforsk mer

Vår ombruksreise til et fullskala sirkulært bygg med vernestatus.

Les artikkelen