Åpenhetsloven


Höegh Eiendom konsernet er underlagt reglene i åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022. Konsernet jobber med aktsomhetsvurderinger ihht åpenhetsloven, og vil offentliggjøre påkrevd informasjon innen fristen 30. juni 2023. Allmenheten kan be om informasjon ihht åpenhetslovens § 6 ved å sende en skriftlig henvendelse til [aapenhetsloven@hoegheiendom.no] For at henvendelsen skal kunne besvares må den gi tilstrekkelig grunnlag for å identifisere hva henvendelsen gjelder.