Hopp til hovedinnhold

Pionerer i snart 100 år

Det startet til sjøs, og siden har vi satt våre føtter på land også. Uansett hvor vi befinner oss, er vi opptatt av å utforske materialer, teknikker og ombruk – til det beste for dagens og fremtidens generasjoner.

I Höegh Eiendom driver vi ikke bare med eiendom. Vi er stedsutviklere med ambisjoner om å skape levende steder som begeistrer – både for dagens og fremtidens generasjoner. Dette er visjonen vi jobber etter. Den forplikter, og det liker vi.

Leif Høeghs hovedinteresse var gjennom hele livet først og fremst rettet mot makroøkonomi og politikk, samt internasjonal handel og finans, noe som ble tolket inn i hans egen selskapsstrategi.
Rederiet innviet sitt hovedkontor i Parkveien 55 i 1952, og kjøpet av nabogårdene ble starten på det som i dag er Parkkvartalet og Höegh Eiendom AS.
I 1927 etablerte Leif Höegh rederiet Leif Höegh & Co, som i løpet av 1950-tallet vokste til å bli Norges nest største.

Levende steder og gode nabolag for alle

Når vi skal etablere gode nabolag er vi opptatt av helheten, og trenger både kontorer, handel og boliger. Det er også viktig med god forvaltning og engasjerte leietakere, som bidrar til et yrende liv både i og mellom bygningene. Vi er med gjennom hele prosessen, fra en tomt skal ut i markedet og til leietakere flytter inn, ved hjelp av egne ansatte med solid kompetanse i drift og vedlikehold, service, utleie, økonomi, miljø og bærekraft.

Vi brenner for god stedsutvikling, og ønsker å utgjøre en reell forskjell. Vi er opptatt av hele prosessen og utforsker muligheter i både materialer, teknikker, gjenbruk og ombruk. Ved å eie, utvikle og forvalte egne bygg har vi en unik posisjon til å gjennomføre innovativ eiendomsutvikling i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Vi har troen på at det meste er mulig, stiller spørsmål ved etablerte sannheter og går opp nye veier for å utvikle innovative løsninger.

Det er viktig for oss å bygge mer enn bare bydeler – vi skal skape levende steder for menneskene som bor og jobber der. Når vi sammen med leietakerne våre utvikler livet rundt eiendommene, og følger nabolaget videre også etter at byggene har reist seg, lykkes vi med å skape verdier både for brukerne og for oss selv. Stedene vi utvikler skal være foregangseksempler på hvordan samspillet mellom bygninger, byrom og boliger bidrar til økonomisk, miljømessig og sosial vekst for alle som lever i og bruker området.

Hele verdikjeden utføres med egne ansatte.

Ellingsrudgrenda i Ski kan bli Norges første sirkulære nabolag. Målet er å bygge et mangfoldig og sirkulært nabolag, der familier i ulike livsfaser kan leve side om side med nærhet til jobb, skole og grøntområder

Økosystem for bærekraftig utvikling

Gode og langsiktige relasjoner er viktig for oss, for det er menneskene som fyller eiendommene våre med liv. Vi velger våre leietakere med omhu, og jobber til gjengjeld iherdig med å levere noe ekstraordinært for at de skal trives, kjenne på stolthet og få god samvittighet av å jobbe i et Höegh Eiendom-bygg.

Vi er en del av et større økosystem, og samarbeider med en rekke virksomheter for å finne løsninger på dagens miljøutfordringer. På den måten både utfordrer vi oss selv og sørger for å dytte hverandre i riktig retning. Sammen med Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom følger vi klimaavtalen fra Paris (COP 21) ambisiøst. Vi tar samfunnsansvaret vårt på alvor ved å gjøre bevisste miljøvalg, redusere utslipp, energieffektivisere byggene våre og velge bærekraftige løsninger, som både vi og fremtidens generasjoner kan leve godt med.

Höegh Eiendom i tall

  • Ant ansatte55
  • Eiendomsverdier (mrd)16.4
  • Utleibart areal330k

Utforsk mer om oss

Baner vei for ombruk

Les mer

Ledige stillinger i Höegh

Les mer

Mer om våre bygg i Oslo

Les mer