Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring for Höegh Eiendom AS (Sist oppdatert 20.11.21)

Denne personvernerklæringen er ment å gi informasjon om hvordan og hvorfor Höegh Eiendom AS, dets heleide datterselskaper, samt deleide selskaper som administreres og forvaltes av Höegh Eiendomsselskap AS (HE-konsernet) samler inn og behandler dine personopplysninger.

HE ved virksomhetens leder er behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn og behandles av HE konsernet. Det daglige ansvaret er delegert til den enkelte kundeansvarlige. Personvernerklæring som følger under inneholder informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger gjennom HE-konsernet og generell informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Dine personopplysninger behandles i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende personvernregelverk.

Bruk av personopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for at vi skal kunne oppfylle våre avtaler med våre kunder, herunder yte den gode service disse fortjener, og ellers oppfylle de krav som stilles til oss som ansvarlig for behandling av dine personopplysninger.

Personopplysninger vi behandler henter vi i all hovedsak fra den registrerte selv, eller vi mottar disse via våre avtaleparter (når vi har rollen som databehandler). HE henter i noen tilfeller opplysninger også fra tredjepart. Det kan være fra offentlige registre eller myndigheter. Vi vil alltid varsle om slik innhenting i forkant, med mindre innsamling av opplysningene er lovpålagt, varsling er umulig eller svært vanskelig, eller det er opplagt at den registrerte kjenner til opplysningene som varslet skulle inneholde.

Utlevering av personopplysninger - Overføring av personopplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger behandles konfidensielt hos oss og det er bare de med tjenstlig behov hos oss som vil ha tilgang til dine personopplysninger. Som hovedregel vil vi derfor ikke dele dine personopplysninger med noen utenfor HE-konsernet, med mindre dette er lovpålagt (for eksempel til offentlige myndigheter og for å oppfylle hvitvaskingslovverket).

Personopplysninger kan imidlertid bli gjort tilgjengelig for andre selskaper innenfor vårt konsern, og andre selskaper tilknyttet Høegh familien som etter avtale med oss har ansvar for selskapsadministrasjon, regnskapsføring mv, samt for de selskapene som etter avtale med oss forestår den tekniske driften av våre systemer. Når vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger på denne måten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder våre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning, herunder konfidensialitet.

Det kan også være at vi i noen sammenhenger deler noen av dine personopplysninger med våre samarbeidspartnere, som eksempelvis bank- og forsikringsselskaper. Merk at vi aldri vil dele dine personopplysninger med en tredjepart uten at vi har ditt samtykke, eller vi er forpliktet til dette etter lov (eksempelvis Skatteetaten). Vi kan videre gi tredjeparter tilgang til akkumulerte og anonymiserte data.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi behandler kun personopplysninger som er nødvendige for å administrere ditt kundeforhold, og eventuelt leverandørforhold, eller for å sende deg relevant informasjon som du selv ber om. Opplysninger vi registrerer er for eksempel navn, fødselsdato / personnummer, telefonnummer, epostadresse, postadresse og bilskiltnummer Det er frivillig å motta markedsføring, og du kan enkelt endre på hva slags informasjon du abonnerer på – eller melde deg helt av – i bunnen av e-postene våre eller ved å sende en e-post til personvern@hoegheiendom.no

Om bruk av cookeis på HE-konsernets nettsider se henvisning til Cookie Information.

Grunnlag for behandlingen

Det rettslige grunnlaget for behandlingen av personopplysningene i HE er hovedsakelig for å oppfylle en avtale (leieavtale, kjøps-/salgsavtale, parkering, leverandørkontrakt mv). Hjemmel i lov kan også være et grunnlag, eksempelvis ved rapportering til Skatteetaten og andre offentlige myndigheter. Videre vil berettiget interesse, som ikke overstiger inngripen i ditt personvern, i noen tilfelle være grunnlag for behandlingen.

Utover dette vil vi ved behov innhente ditt samtykke. Ved bruk av samtykke som behandlingsgrunnlag vil vi gjøre bruk av vårt eget samtykkeformular slik at vi får innhentet et gyldig samtykke.

Lagring av personopplysningene og sletting

Personopplysningene du registrerer lagres på servere hos våre databehandlere, serverne er hovedsakelig lokalisert i Norge, som i dag anses for å være en trygg og tilfredsstillende lagring av dine opplysninger. Grunnen til dette er at alle EU / EØS stater er forpliktet til å møte kravene i GDPR og dermed sikrer den registrerte et minimum av personvern. I enkelte tilfeller gjøres bruk av profesjonelle tredjeparter som er lokalisert utenfor EU / EØS i markedsføringsøyemed. I de tilfeller personopplysninger registreres i forbindelse med slik markedsføring vil behandlingen være basert på samtykke.

HE sletter dine personopplysninger uten ugrunnet opphold når de ikke lenger er nødvendige for formålet de ble samlet inn for. Dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen av opplysningene, eller du gjør en innsigelse mot behandlingen og det ikke finnes mer tungtveiende berettigede grunner for behandlingen, vil vi slette dine opplysninger. Merk at det kan være lovkrav som gjør at vi likevel er forpliktet til å oppbevare dine personopplysninger i en viss periode. Vi har egne konkrete sletterutiner per behandlingsaktivitet.

Dine rettigheter som registrert

Du har rett til å anmode oss om innsyn, korrigering, sletting, begrensning av behandlingen, og utlevering av personopplysningene dine (dataportabilitet). I tillegg kan du anmode oss om å avslutte behandlingen av personopplysningene (trekke ditt samtykke tilbake). Dersom du anmoder oss om å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene vil vi innrette oss etter anmodningen innen en måned fra den ble avgitt, med mindre lovkrav pålegger oss noe annet. Anmodningene kan rettes til IT driftsansvarlig.

Der hvor vi yter tjenester for våre leietakere (bedrifter) vil det være leietaker som er behandlingsansvarlig for de personopplysningene som behandles ved bruk av tjenestene, og leietaker må kontaktes for å håndheve dine rettigheter.

Dersom du mener vi har brutt personvernregelverket har du mulighet til å klage til Datatilsynet.

Dersom det er ønskelig med mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, kan vi kontaktes på e-post: personvern@hoegheiendom.no

Endringer av denne personvernerklæringen

Endringer av denne personvernerklæringen HE kan revidere denne personvernerklæringen når behandlingen av personopplysninger endres eller når revisjon er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lovgivning. Når vi gjør endringer i denne erklæringen vil vi endre revisjonsdato øverst på denne siden, og den endrede personvernerklæringen har virkning fra siste revisjonsdato.

Cookie-erklæring

Vi benytter egne og tredjeparts cookies (informasjonskaplser) på våre ulike nettsider. Cookies brukes blant annet til:

 • Funksjoner som gir deg best mulig brukeropplevelse
 • Statistikk og webanalyse
 • Markedsføring

Cookie Information er valgt som samarbeidspartner og leverandør av vår cookie-policy.

Hva er en cookie?

En cookie er en liten datafil som lagres på datamaskinen, nettbrettet eller mobiltelefonen din. En cookie er ikke et program som kan inneholde skadelige programmer eller virus.

Hvordan nettsiden bruker cookies

Cookies er nødvendig for å få nettsiden til å fungere. Cookies hjelper oss å få en oversikt over besøkene dine på nettsiden, slik at vi fortløpende kan optimere og rette innholdet på nettsiden mot dine behov og interesser. Cookies kan f.eks, huske hva du har lagt i handlekurven ved tidligere besøk på siden, om du er innlogget og hvilket språk og valuta du vil at skal vises på siden. Vi bruker også cookies for å målrette annonsene våre mot deg på andre nettsider. I hovedsak brukes cookies som en del av vår service for at innholdet som vises skal være så relevant som mulig for deg.

Hvor lenge oppbevares cookies?

Hvor lenge cookies oppbevares på enheten din kan variere. Oppbevaringstiden regnes fra den siste gangen du var inne på nettsiden. Cookien slettes automatisk etter tidens utløp. Nedenfor kan du kan se en komplett liste over cookies.

Slik avviser eller sletter du cookies

Du kan til enhver tid avvis cookies på datamaskinen, nettbrettet eller telefonen din ved å endre innstillingene i nettleseren din. Hvor du finner innstillingene, avhenger av hvilken nettleser du bruker. Hvis du endrer innstillingene må du være oppmerksom på at enkelte funksjoner og tjenester ikke kan brukes, da de forutsetter at nettsiden kan huske de valgene du gjør.

Du kan velge bort cookies fra Google Analytics her. Det er mulig å velge bort enkelte annonsenettverk som deler opplysninger på tvers av forskjellige nettverk her.

Sletting av cookies

Cookies som du har akseptert tidligere, kan senere slettes. Benytter du en PC med en nyere nettleser, kan du slette cookies ved å bruke hurtigtastene: CTRL + SHIFT + Delete. Hvis hurtigtastene ikke virker, eller hvis du bruker MAC, finn ut hvilken nettleser du bruker og klikk på relevant link:

 • Internet Explorer
 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Opera
 • Safari
 • Flash cookies
 • Apple
 • Android
 • Windows 7

Husk: Hvis du bruker flere nettlesere, må du slette cookies i alle.

Har du spørsmål?

Hvis du har kommentarer eller spørsmål i forbindelse med informasjon og/eller behandling av personlige opplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Cookiedeklarasjonen oppdateres hver måned av Cookie Information. Hvis du har spørsmål til den, kan du skrive til info@cookieinformation.com.

------


Vi bruker Plausible Analytics for å spore generelle trender i bruken av nettsiden vår. Plausible Analytics samler kun inn aggregert informasjon, som ikke tillater oss å identifisere noen besøkende på nettsiden vår. For mer informasjon, vennligst besøk Plausible Analytics Data Policy.

https://plausible.io/data-policy

------