Hopp til hovedinnhold
Miljø

Vår ombruksreise til et fullskala sirkulært bygg med vernestatus.

Foto av interiøret til Kristian Augusts gate 23Foto av interiøret til Kristian Augusts gate 23

Kristian Augusts gate 23 (KA23) er Norges første sirkulære bygg med vernestatus – en milepæl som markerer starten på vår ombruksreise.

Bygget ble oppført i 1950 og var opprinnelig hovedkvarter for Norsk Arbeidsgiverforening. Kontorbygget ligger på Tullinløkka i Oslo og ble kjøpt av Höegh Eiendom høsten 2019. KA23 er tegnet av arkitektene Bjercke & Eliassen, og fasaden er vernet etter plan- og bygningsloven. Bygget består av stål og betong, med solvågstein som fasadeplater og originale teakvinduer. Innvendig er hele åttende etasje samt enkelte hjørnekontor originale med karakteristiske teak- og marmorvegger. Det har vært et mål å beholde mest mulig av byggets særegenhet, av hensyn til miljø og arkitektonisk verdi. Bygget er restaurert med utgangspunkt i FutureBuilts kriteriesett for sirkulære bygg.

Tidlig i prosjektet ble det gjennomført en omfattende ombrukskartlegging for å avdekke miljøkonsekvenser knyttet til riving versus ombruk og oppgradering av eksisterende bygningskomponenter. Med utgangspunkt i denne kartleggingen er fundamenter, bærekonstruksjoner, yttervegger, karmer, dekker, bæresystem, trapperom, heiser, deler av innervegger og noe teknisk utstyr beholdt.

Det eksisterende bygget hadde dårlig arealutnyttelse, med mange cellekontor med tykke innervegger. I det restaurerte bygget er etasjene mer åpne for å slippe inn mer dagslys og øke arealeffektiviteten i hvert plan.

Etter KA23-prosjektet endret vi vår kultur til en mer helhetlig, sirkulær tankegang. Et spennende resultat av ombruksprosjektet, er at Höegh Eiendom ble strategisk partner for Sirkulær Ressurssentral. Det betyr at vi får sitte rundt bordet og være tett på innovative prosesser når nye løsninger skal klekkes ut i bransjen.

Med utspring i KA23 har vi også gått videre til å velge Loopfront som digital ombruksplattform. Her kartlegger vi alt av overskuddsmateriale som finnes i byggene våre og systematiserer det vi har, så vi kan bruke det igjen i andre prosjekter senere.

Vi holder på å gå opp en sti som skal bli en motorvei, men vi er en del av et økosystem og er avhengig av et større, ambisiøst nettverk som utfordrer hverandre mot felles mål. Det begynner vi nå å få til, med flere spennende prosjekter og steder som kommer mange generasjoner til gode.

Utforsk mer