Hopp til hovedinnhold
Bærekraft

Ski og Ellingsrudgrenda

Nabolag sett gjennom høye furutrærNabolag sett gjennom høye furutrær

Norges første sirkulære nabolag i Ski, med fokus på utvikling av mangfoldige og sosiale nabolag.

Ski i Nordre Follo er utpekt som ny regionby og et av de sentrale vekstområdene rundt Oslo. Follobanen kjørte ut av nye Ski stasjon i mars 2023, og markerte starten på en ny tid for Nordre Follo kommune. Ski skal utvikles for en betydelig befolkningsvekst, og med fremtidens krav til bærekraft som rettesnor.

Ny bydel for potensielt 6000 mennesker

Arbeidet med den nye bydelen begynte for elleve år siden, og for å møte befolkningsveksten på en bærekraftig måte, så har Höegh Eiendom og Stil Invest i samarbeid med arkitektkontoret Snøhetta sett med nye øyne på hvordan denne bydelen kan utformes.

Dersom prosjektet får grønt lys til videre planlegging, så er det anslagsvis snakk om 700 småhus og 1200 leiligheter når Ellingsrudgrenda en gang er ferdigstilt. Opptil 6000 mennesker kan i teorien flytte inn her den dagen alt står ferdig. I tillegg er det ambisjon om å bygge ny barneskole, barnehage og svømmehall.

– Er det noe både miljø og natur trenger, er det ambisiøse forbildeprosjekter som dette. Når vi nå setter oss mål om å bygge Norges første sirkulære bydel, er det egentlig ikke noe nytt – vi var nøysomme og gode på ombruk for 100 år siden. Nå må vi ta tilbake denne mentaliteten på vegne av de som kommer etter oss, og da må det også påvirke hvordan vi planlegger og bygger fremtidens bydeler, sier Tonje Frydenlund, Director of Operations i Snøhetta.

– Vi ønsker å gjenbruke så mye som mulig fra dagens industriområde og lage et levende nabolag med ulike boformer og tilbud. Vi vil også videreutvikle og øke naturmangfoldet i grøntområdene i Ellingsrudgrenda. Her blir det dyrking av mat i en felles hage, og nærhet til skogen som et eget rekreasjonsområde, fortsetter Frydenlund.

Utforsk mer

Vår ombruksreise til et fullskala sirkulært bygg med vernestatus.

Les artikkelen