Hopp til hovedinnhold
Prosjekt

Hammersborgkvartalet – en viktig brikke i Oslos nye bygulv

Fasadebilde av byggene i Keysers gate 1 og Akersgata 73Fasadebilde av byggene i Keysers gate 1 og Akersgata 73

Området rundt det nye regjeringskvartalet har lenge vært delvis utilgjengelig for allmennheten. En omfattende byreparasjon skal nå bringe mennesker og virksomheter tilbake til nabolaget. Midt i dette pulserende transformasjonsområdet utvikler vi Hammersborgkvartalet - en viktig brikke i den storstilte byfornyelsen rundt regjeringskvartalet.

Ambisjonene er store. Hammersborg vil i fremtiden bli et stort, grønt og bilfritt vrimleområde som knytter øst og vest sammen. Historiske bygninger skal transformeres og sys sammen med moderne kontorbygg, spisesteder, kulturtilbud og en ny bypark. En vellykket revitalisering skal tilføre området ny aktivitet og bli en berikelse for byen. 

Året 2023 markerte starten for Höegh Eiendom sine planer for dette området – tre ulike adresser på til sammen ca. 15.000 kvm. skal bli et sammenhengende kvartal og et spennende supplement i områdets nye bygulv.

Fasadebildet av murbygget Ensjøveien 23 bFasadebildet av murbygget Ensjøveien 23 b
Slik vil Ensjøveien 23B se ut etter at Frelsesarmeen har tatt over. Det eksisterende bygget (til venstre) får et nytt tilbygg for kirke og nærmiljøsenter (til høyre).
Fasadebilde av bygget i Kommandør T. I. Øgrims plass 4Fasadebilde av bygget i Kommandør T. I. Øgrims plass 4
En avtale om makeskifte sørger for at Frelsesarmeens eiendom overtas av Höegh Eiendom i bytte mot selskapets eiendom i Ensjøveien 23B

Makeskifte fører til realisering av Hammersborgkvartalet

Höegh Eiendom er eier av Akersgata 73 og hjørnegården i Keysers gate 1. Begge eiendommene er nærmeste nabo til Kommandør T.I. Øgrims plass 4, Frelsesarmeens nåværende hovedkontor. En avtale om makeskifte sørger for at armeens eiendom i Oslo sentrum overtas av Höegh Eiendom i bytte mot selskapets eiendom i Ensjøveien 23B. De respektive overtakelsene finner sted så snart et nytt tilbygg for kirke og nærmiljøsenter er ferdigstilt i Ensjøveien. Byggearbeidene startet i juli 2023, med mål om ferdigstillelse i løpet av første halvår 2025.

– Dette vil helt klart slå positivt ut for både Ensjø og Hammersborg. Frelsesarmeens planer på Ensjø vil tilføre området etterlengtet sosial infrastruktur for de som bor der, mens våre planer med kontorareal, boligtilbud og et grønt bilfritt bygulv på Hammersborg, vil bidra til økt byliv i et område som allerede har mye spennende på gang, sier Cato Dehli Lauritzen, Höegh Eiendoms områdedirektør i Oslo.Et bilde av området sett ovenfra hvor Hammersborgkvartalet er markertEt bilde av området sett ovenfra hvor Hammersborgkvartalet er markert
Slik vil Hammersborgkvartalet bindes sammen
Bilde av to eiendommer ved siden av hverandreBilde av to eiendommer ved siden av hverandre
Höegh Eiendom er eier av hjørnegården i Keysers gate 1 og nabobygget Akersgata 73. Disse skal kobles sammen med Kommandør T.I. Øgrims plass 4 og danne Hammersborgkvartalet

Et kvartal som begeistrer

Målet for Hammersborgkvartalet er like klart som tydelig; Höegh Eiendom skal skape et levende sted som begeistrer! Bygningene på de tre eiendommene skal kobles sammen til en opplevelse av “ett hus”. Et utadrettet kontorbygg med moderne boligtilbud som spiller på lag med eksisterende nabolag og omkringliggende byrom. Prosjektets bakkeplan skal i stor grad henvende seg til byrommet utenfor med åpne fasader og innhold som er programmert for aktivitet og opphold gjennom dagen. Innsyn skal likestilles med utsyn.

Hammersborgkvartalet skal være et sted hvor folk trives og ønsker å oppholde seg. Dette skal komme tydelig til uttrykk i prosjektets arkitektur og estetiske fremtoning, både utvendig og innvendig. Prioritering av prosjektets uterom på tak og mot bygulv skal oppleves som en kvalitet. Det skal legges til rette for sambruk av byggets fasiliteter på tvers av tilbud, enten man er kontorbruker eller beboer. Kontorfellesskap, kaffebar og møteromssenter skal være tilgjengelig for eksterne gjester. I tillegg skal prosjektet baseres på en bærekraftig ambisjon med tydelige mål og forventninger som fremmer sosialt ansvar, effektiv ressursutnyttelse og lavt energibruk.

skisserendering av Hammersborgkvartaletskisserendering av Hammersborgkvartalet
Tidlig skisse av Hammersborgkvartalet

Fremtiden er oppløftende

Transformasjonen av Hammersborg vil pågå over flere år. Gårdeierne i området har samlet seg og deres felles ambisjoner for nabolaget er svært oppløftende; sammen ønsker vi å skape et attraktivt område med boliger, nytt hotell, moderne kontorbygg, kulturaktiviteter, spisesteder og en stor raus park midt i byen. Landemerker som det gamle Deichmanske bibliotek skal forvandles til byens nye samlingspunkt med stor andel utadrettede tilbud. Nytt regjeringskvartal, et av de største byggeprosjektene i Norge noensinne, skal ifølge planen stå ferdig i 2030 med plass til nesten 6.000 ansatte. Med Hammersborgkvartalet har Höegh Eiendom tatt en sentral posisjon som bidragsyter i utviklingen av en ny attraktiv bydel i Oslo sentrum.

Utforsk mer

Vår ombruksreise til et fullskala sirkulært bygg med vernestatus.

Les artikkelen