Hopp til hovedinnhold
Prosess

Fra utleier til vertskap

Foto av en vaktmester som koster foran inngangspartiet til et kontorbyggFoto av en vaktmester som koster foran inngangspartiet til et kontorbygg

Fra tradisjonell utleier til vertskap som ivaretar kundenes behov og ønsker.

I Höegh Eiendom er vi opptatt av å være noe mer enn en gårdeier – vi skal være en servicebedrift for leietakerne våre. Derfor har vi tatt steget fra å tenke som en utleier til å tenke som et vertskap, og nok en gang er kundene våre blant landets mest fornøyde. Å være vertskap betyr at vi tar bevisste valg for å skape miljøer og rom som tar hensyn til, og er i forkant av våre kunders behov og ønsker.

– Vi har alltid tenkt at kunden skal være fornøyd og ha det bra hos oss. Vi har fokusert langsiktig, og verdiene våre har ikke endret seg. Vi har bare uttalt det og blitt vår rolle som vertskap mer bevisst, slik at vi alltid har det foran i pannen, sier Cecilie Landgraff, kunde- og eiendomssjefi Oslo.

Arbeidslivet er stadig i forandring, og det samme gjelder også ledelsen og ansattes forventninger til en attraktiv og moderne arbeidsplass. Vi vet av erfaring, og fra samtaler med våre kunder, at tiltak som å ha en tydelig miljøprofil og et rikt servicetilbud oppleves som viktig, både for å beholde de beste ansatte og for å rekruttere nye medarbeidere. Da mener vi det er viktig med et dynamisk vertskap som har hevet blikk og høye ambisjoner på vegne av bygget og brukerne.

Eksempler på dette kan være kaffebar i første etasje, en synlig driftsavdeling, husverter som kan bistå med alt fra møteromsbooking til arrangementer og en personalrestaurant med et gjennomført matkonsept. I tillegg arrangerer vi arrangementer for kundene våre slik at de kan bli bedre kjent med oss og andre selskaper i byggene der de jobber. Dette har gitt gode resultater og svært fornøyde leietakere.

– Jeg tror grunnen til dette er sammensatt, men at det først og fremst handler om god kommunikasjon, og å pleie denne jevnt og trutt fra første henvendelse og gjennom hele leieforholdet. Men det handler også om byggene våre, som skal gi følelsen av det lille ekstra. Et eksempel på dette er Karvesvingen 5, et litt annerledes kontorbygg med utadrettet første etasje, innredning med hotellfølelse og en blid barista som ønsker deg velkommen. Alle disse små tingene gjør hverdagen litt bedre, og vi ser på kundeundersøkelser at hvis kundene er fornøyde med disse tingene, så påvirker det helhetsinntrykket, sier Landgraff.

Med evigheten som perspektiv

Som langsiktige eiere ønsker vi i Höegh Eiendom å ha kundene våre hos oss lenge. Vi har stolthet til jobben vi gjør og et eieforhold til byggene våre, og alle som har sin hverdag i våre eiendommer er viktige for oss. Utskiftning koster, og klimaregnskapet blir langt høyere enn ved reforhandling med eksisterende leietakere.

– Vertskapsrollen er én ting, men det er også veldig hyggelig når leietakerne ser oss som samarbeidspartnere. Skal vi lykkes med det, må vi hele tiden være i forkant av kundenes behov og sørge for god kommunikasjon – uansett. Som i alle andre ting i livet, er god kommunikasjon det viktigste, og man skal ikke undervurdere viktigheten av å møte kundene ansikt til ansikt eller ta en telefon, også når ting er vanskelige.

Olav Johannessen, Höegh Eiendoms kunde- og eiendomssjef i Oslo sentrum, mener at de er gode på akkurat dette. Han trekker også frem viktigheten av å ha lokaler som passer med den nye måten å jobbe på. Folk bruker ikke nødvendigvis mindre plass etter pandemien, men de har fått et annet forhold til arbeidstid.

– Vi må skape miljøer som gjør at man kan jobbe til andre tider, samt gode soner for et avbrekk fra arbeidsplassen. Det er det stor etterspørsel etter, og der tror jeg vi har truffet godt. Den følelsen du får av å komme inn på et lekkert hotell hvor du føler deg tatt godt imot, er en idé vi har tatt til oss. Man skal få følelsen av å komme til et sted med en god atmosfære. Et eksempel på et konsept vi har formet på den måten, er Parkkvartalet, hvor vi sitter selv, sier Johannessen.

Utforsk mer

Vår ombruksreise til et fullskala sirkulært bygg med vernestatus.

Les artikkelen