Stedsutvikling

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, utvikling og miljøet. Höegh Eiendom har tre store stedsutviklingsprosjekter på HasleLinje, Ski og Moss. Her utvikler vi nye og levende bo- og arbeidsmiljøer. Vi har et helhetlig og langsiktig engasjement, og spiller på lag med nabolaget.

Det nye nabolaget på Oslos tak

HasleLinje

Midt mellom de tre t-banestasjonene Økern, Løren og Hasle vokser det nå frem et levende, innovativt bymiljø for bolig, næring, utdanning og handel.

Et sted som vokser frem

Drømtorp - Bydel Ski Øst

Ski er en by i sterk vekst. Snart tar toget kun 11 minutter fra den nye togstasjonen og inn til Oslo. Höegh Eiendom har derimot lagt ut på en mye lengre reise i dette området.

Det er i Moss det skjer

Verket

Etter suksessen med Støperiet, Ankers Hus, M:6, Papirhuset og Verket Brygge er nye områder på Verket klare for utbygging. Hotell, boliger, småbåthavn og bystrand står for tur. Verket Moss er motoren for byutviklingen i Moss Sentrum.