Stedsutvikling

God stedsutvikling er viktig for trivsel og trygghet, utvikling og miljøet. Höegh Eiendom har tre store stedsutviklingsprosjekter på HasleLinje, Ski og Moss. Her utvikler vi nye og levende bo- og arbeidsmiljøer. Vi har et helhetlig og langsiktig engasjement, og spiller på lag med nabolaget.

Det nye nabolaget på Oslos tak

HasleLinje

Midt mellom de tre t-banestasjonene Økern, Løren og Hasle vokser det nå frem et levende, innovativt bymiljø for bolig, næring, utdanning og handel.

Et sted som vokser frem

Drømtorp - Bydel Ski Øst

Ski er en by i sterk vekst. Snart tar toget kun 11 minutter fra den nye togstasjonen og inn til Oslo. Höegh Eiendom har derimot lagt ut på en mye lengre reise i dette området.

Det er i Moss det skjer

Verket

Etter suksessen med Støperiet og Ankers Hus, er nye områder på Verket klare for utbygging. Hotell, boliger, småbåthavn og bystrand står for tur. Verket Moss er motoren for byutviklingen i Moss Sentrum.