Kristian Augusts gate 23

Ombruk og sirkulære løsninger

Bygget fra 1950 skal nå føres tilbake til den opprinnelige tidsperioden gjennom ombruk og sirkulære løsninger.

Oppført

1950

Tegnet av

Arkitektene Bjercke & Eliassen

Bygget er lokalisert på Tullinløkka i Oslo og er 8 700 kvadratmeter med sjel - fordelt på åtte etasjer. Kontorbygget er tegnet av arkitektene Bjercke & Eliassen og ble kjøpt opp av Höegh Eiendom høsten 2019. Bygget er oppført i stål og betong, med Solvågstein som fasadeplater og originale teakvinduer. Innvendig er hele åttende etasje samt enkelte hjørnekontor originale med karakteristiske teak- og marmorvegger. Det eksisterende bygget har ikke en moderne planløsning, med mange cellekontor med tykke innervegger. Prosjektet ønsker å åpne opp etasjene for å slippe inn mer dagslys og øke arealeffektiviteten.

Miljø, ombruk og bærekraft 50 prosent av materialer og bygningsdeler skal ombrukes eller være ombrukbare rehabiliteringsprosessen. Kun fasade og yttertak er vernet, men prosjektet ønsker å beholde hele bæresystemet, dekker, trapperom, grunn og fundamenter i tillegg til å ombruke mest mulig av innervegger og orginale matrialiteter. KA23 skal transformeres til nyere tid, samtidig som man bevarer bygningens sjel og arkitektoniske kvaliteter.

De nye bygningsdelen som kommer inn i bygget skal ha fokus på ombrukbarhet, slik at sirkulær økonomi blir ivaretatt i fremtiden. For å sikre at det totale klimagassutslippet reduseres med minimum 50 prosent, skal det gjennomføres et klimagassregnskap i henhold til FutureBuilt-kriteriene. Byggets ventilasjonsaggregat og varme- og kjølesystem skal rehabiliteres/skiftes ut for å tilfredsstille energikarakter C. Alle vindusglass skal byttes og det tettes rundt de eksisterende karmene for å redusere varmetap fra fasaden. KA23 skal BREEAM in-use sertifiseres til «Excellent» eller bedre.

Som et tiltak for å bedre det biologiske mangfoldet i Oslo sentrum, planlegges det for grønne tak med lokale arter. Disse utearealene vil samtidig fungere som et grønt avbrekk for alle som jobber i bygget.

Blir en del av nye Tullin Tullinløkka ligger mellom det gamle Universitetet og Kristian Augusts gate i Oslo sentrum. På denne løkka har det vært idrettsplass og parkeringsplass, og området er preget av kunst og kultur. I tillegg har Kunstakademiet, Nasjonalgalleriet og Historisk Museum vært noen av institusjonene som har satt sitt preg på området. Nå åpnes kvartalet opp med gjennomgående passasjer og gatetun. Det nye bygulvet inviterer publikum inn i et spennende område med et mangfoldig utvalg av spisesteder, kultur, innovasjon og viktige samfunnsinstitusjoner. Området blir dermed et levende og attraktivt sted å jobbe.

Særegenhet i interiør og eksteriør
01.