om oss

Familieeid tradisjon

Höegh Eiendom er et familieeid eiendomsselskap som eier, utvikler og forvalter eiendommer i Oslo og det sentrale østlandsområdet. Vi har høye, bærekraftige krav til utvikling og miljø – til beste for dagens og morgendagens brukere.

Höegh Eiendom i tall

53

superdedikerte ansatte

560 mnok

forvaltet årlig leieverdi

11.5 mrd

forvaltet eiendomsverdi

350 000 m2

forvaltet utleiebart areal

5.6 mrd

prosjekt
volum

Vi tar grønt ansvar

Höegh Eiendom utvikler, forvalter og drifter våre egne bygg. Dette gir oss en unik mulighet til å tenke langsiktig og bygge for fremtidens brukere. Sammen med Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom tar vi klimaavtalen fra Paris (COP 21) på alvor. Vi tar samfunnsansvar ved å gjøre bevisste miljøvalg, redusere utslipp, energieffektivisere byggene våre og velge bærekraftige løsninger, som både vi og fremtidens generasjoner kan leve godt med.

Vi har blant annet BREEAM NOR sertifisert samtlige nybygg og BREEAM in use sertifisert eksisterende bygg. Vi jobber målrettet mot redusere energibruken på alle våre bygg og skal nå en målsettning om et gjennomsnittelig energibruk på 140 kWh pr kvm. Miljøarbeidet vårt resulteres i kvalitetsbygg som eiere, ansatte, kunder, samarbeidspartnere og vi kan være stolte av.

Historien om Höegh

I 1927 etablerte Leif Höegh rederiet Leif Höegh & Co, som i løpet av 1950-tallet vokste til å bli Norges nest største. Rederiet innviet sitt hovedkontor i Parkveien 55 i 1952, og kjøpet av nabogårdene ble starten på det som i dag er Parkkvartalet og Höegh Eiendom AS.

Vår eiendomsportefølje omfatter 350 000 m2 med en årlig leieverdi på 380 MNOK. Vi har 4 store stedsutviklingsprosjekter, det tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, næring og boliger. Höegh Eiendom har i dag 49 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.