Om oss

Höegh Eiendom er et eiendomsselskap eiet av familien til Morten, Leif og Thomas Høegh. Vi eier, utvikler og forvalter eiendommer i Oslo og det sentrale Østlandsområdet. Vi har høye, bærekraftige krav til utvikling og miljø - til beste for dagens og morgendagens brukere.

Höegh Eiendom i tall

63
14,2
mrd
330k
kvm

Vi tar grønt ansvar

Höegh Eiendom utvikler, forvalter og drifter våre egne bygg. Dette gir oss en unik mulighet til å tenke langsiktig og bygge for fremtidens brukere. Sammen med Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom tar vi klimaavtalen fra Paris (COP 21) på alvor. Vi tar samfunnsansvar ved å gjøre bevisste miljøvalg, redusere utslipp, energieffektivisere byggene våre og velge bærekraftige løsninger, som både vi og fremtidens generasjoner kan leve godt med.

Vi har blant annet BREEAM NOR sertifisert samtlige nybygg og BREEAM in use sertifisert eksisterende bygg. Vi jobber målrettet mot redusere energibruken på alle våre bygg og skal nå en målsettning om et gjennomsnittelig energibruk på 140 kWh pr kvm. Miljøarbeidet vårt resulteres i kvalitetsbygg som eiere, ansatte, kunder, samarbeidspartnere og vi kan være stolte av.

Foto: Enova/Thomas Ekström, Hest Agentur

Historien om Höegh

Familiebedriften – som startet med rederivirksomhet i 1927 – kjøper Parkveien 55. Bygget var symbolet for en ny tid, og er i dag hovedsetet for Höegh Eiendom.
Eiendomsvirksomheten er i gang fra starten av 1980-tallet. Blant eiendommene som kjøpes er Drammensveien 134, Wergelandsveien 7 og Ski Næringspark
Fra 2000 rendyrkes eiendomsvirksomheten i selskapet Höegh Invest Eiendom. Selskapet kjøper Indekshuset på Solli plass.
Virksomheten bytter navn til Höegh Eiendom og selskapet etablerer en satsing på fremtidige større utviklingsprosjekter. — Selskapet kjøper eiendommene tilhørende Peterson Fabrikker på Verket i Moss, den tidligere Vinmonopol-eiendommen på Hasle.
Balansen styrkes for omfattende utbyggingsplaner på Hasle i Oslo, Moss og Ski. — Reguleringsplanen for Hasle vedtas med mulighet for å bygge over 200.000 kvm BRA bolig og næringsbygg.
De første byggene og leilighetene på Hasle fullføres. — Områderegulering for Verket Moss vedtas med mulighet for å bygge over 300.000 kvm på området. — Kommunedelsplanen for Ski Øst vedtas. — Høegh Eiendom selger bygg på Hasle og i Oslo sentrum.
Selskapet synliggjør sin strategi som stedsutvikler med visjonen «Höegh Eiendom skaper levende steder som begeistrer». — De første byggene ferdigstilles på Verket i Moss. — Flere bolig- og næringsbygg ferdigstilles på HasleLinje, og det gamle tapperiet.