Hopp til hovedinnhold

Dynamittveien 24

Ledig lager på inntil ca. 300 kvm BTA lager i Dynamittveien 24. Lageret opprettholder en god standard og fremstår pent og anvendelig med privat kjøreport.

Kart over nærområdet

Fasiliteter

 • Høytlager
 • Parkering
 • Toalett
Nøkkelinformasjon:
 • ca. 300kvm lager ledig
 • ca. 8m fri høyde
 • 1 kjøreport, bredde: 3m, høyde: 3,4m
 • Fine parkeringsmuligheter
 • Mulighet for å leie kontor i tilskjøtende bygg
DRØMTORP, SKI NÆRINGSPARK TILBYR
 • Et attraktivt næringsområde i vekst, tilpasset ulike bedrifters behov
 • En næringspark i grønne omgivelser med nærhet til det man trenger
 • Etablert infrastruktur, Enkel adkomst med både stor og liten bil
 • En næringspark med miljøfokus


DRIFT OG FORVALTNING I HÖEGH EIENDOM
Våre kunder skal ha et bekymringsfritt forhold til hverdagen i våre eiendommer.
Derfor har vi driftstjenester internt i vår organisasjon. Vårt profesjonelle og serviceinnstilte driftsteam tar vare på byggene, og gir leietakerne en enkel, effektiv og forutsigbar arbeidsdag.

Et levende sted som begeistrer

Per i dag består Drømtorp, Ski Næringspark av 90.000 kvm kontorer, lager og næringslokaler, samt ferdig regulerte utviklingstomter. 70 nasjonale og internasjonale aktører av ulik type og størrelse har valgt å legge sin virksomhet til næringsparken som i dag har 1.200 aktive arbeidsplasser. Dette mangfoldet bidrar til et levende miljø som skaper begeistring for både nye og etablerte virksomheter.
Sammen bidrar eiere og leietakere til å gjøre Drømtorp, Ski Næringspark til en markedsledende og foretrukket næringspark i Stor-Oslo.

Beliggenhet

Drømtorp, Ski Næringspark er i dag en veletablert næringspark med nærhet til Oslo.
Næringsparken ligger strategisk plassert ved inngangen til Ski sentrum med enkel og effektiv tilgang til hovedtrafikkårer som E6/E18, offentlig kommunikasjon og

Utforsk mer

Pionerer siden 1927

Les mer

Kontorleie gjort enkelt

Les mer