Ledige lokaler i Ski

Ski er en by som lever. Snart tar toget kun 11 minutter fra den nye, flotte togstasjonen og inn til Oslo. Höegh Eiendom har derimot lagt ut på en mye lengre reise i dette området.

Vi har et trettiårsperspektiv på Ski som er i tråd med den enorme veksten som er forventet her. Porteføljen vår består av en blanding av gamle og nye næringsbygg, ubebygde næringstomter og store utviklingseiendommer i reguleringsfase. Denne varierte og store porteføljen gir oss en unik mulighet til å være en positiv kraft i nærmiljøet både på kort og lang sikt. Vi vil revitalisere eksisterende bygg og klargjøre nye områder for storstilt boligbygging de neste 20-30 årene.

Drømtorp ligger tett på Ski sentrum og het tidligere Ski Næringspark. Her har vi allerede 70 nasjonale og internasjonale kunder som forventer – og fortjener – førsteklasses oppfølging og en profesjonell forvaltning. Der er det påkrevd at vi har fokus på kundereisen deres og vertskapsrollen vår.

Ulike lokaler til ulike behov

Dersom du er på jakt etter lager, kontor eller kombinasjonslokaler kan vi i Ski skreddersydde løsninger etter deres ønsker og behov.
Vi har ledige kontorlokaler i Ski for både store og små bedrifter.

Ta kontakt med våre dyktige utleiesjefer eller se våre ledige lokaler her.

Ledige lokaler som begeistrer

Vi tilbyr ulike kontorlokaler tilpasset små og store bedrifter. Vår søkefunksjon gjør det enkelt å finne ledige kontorlokaler tilpasset antall ansatte, type kontorlokale og lokasjon. I tillegg skreddersyr vi større kontorarealer til store bedrifter. Velg blant våre tre lokasjoner; Oslo, Ski og Moss.

onsker

legg

email-label
comment-label
send
form-submit