Onsdag morgen ble det klart – Verket i Moss er nominert til den prestisjetunge Cityprisen. Höegh Eiendom har de siste 12 årene transformert Verket fra et avstengt fabrikkområde til et levende nabolag med moderne boliger og et yrende næringsliv. Og nå med et hotell inspirert fra verdens rivieraer og et parkanlegg hvor hele byen er velkommen. Selskapets høye ambisjoner for området har gitt resultater – Höegh Eiendom er blant tre nominerte til å vinne den gjeve byutviklingsprisen.


Når man besøker Verket i dag, er det vanskelig å tro at dette har vært et avstengt og lukket industrisamfunn med Moss by på utsiden. I 2006 kjøpte Höegh Eiendom hele papirfabrikken med tilhørende skog og eiendommer. Investering i Moss var et av selskapets største noensinne, og med dette fulgte det store ambisjoner om å utvikle et område med mer enn boliger og næringseiendom. Selskapet ønsket å sette Verket og Moss på kartet ved å skape en ny bydel med hotell, et boblende kulturliv, matopplevelser, og byrom som oppleves som åpne og inkluderende. Og en egen bystrand, da. Eller en riviera, om du vil.

I dag er Verket en bydel som bærer med seg områdets industrihistorie med stolthet. Historien kombineres med fremtiden, noe som vises i møtet mellom det verneverdige og ny arkitektur. Etter en lang utviklingsperiode, er det nå på nytt liv og ny næringsvirksomhet i den historiske bydelen i Moss. 850 mennesker jobber på området og hundrevis av mennesker har flyttet til Verket. Majoriteten er tilflyttere fra nærområdet, men også mange fra andre kommuner har valgt å gjøre Moss til sitt nye hjemsted. I 2023 åpnet Hotel Riviera – selve kronen på Verket. Hotel Riviera er noe ganske annet enn de typiske kurs- og konferansehotellene. Det nye hotellet ligger ytterst på Verket med strand og bypark rett utenfor. Et hjerte på området.

Juryens begrunnelse for nomi.nasjonen (forkortet versjon):

Helhetlig byutvikling i deler av et tidligere stort industriområde har blitt gjennomført med stort hell. Plangrepet er variert og luftig. Utvikleren har hatt en svært langsiktig plan og tidshorisont, og gjort gode grep for å sikre at prosjektet vokser i takt med utviklingen av området. Dette inkluderer den planlagte fjerningen av toglinjen, som nå deler området, noe som vil tillate at bylivet gradvis kan spre seg langs fremtidige akser. De har aktivt bygget et næringsbyggmarked før de store boligfeltene igangsettes.

Hotellgrepet er originalt i norsk sammenheng, og de har lykkes med å skape noe genuint unikt. Denne unikheten oppfører seg som en egen magnet på bylivet, som nå i større grad trekkes mot disse områdene.

Det er gjort gjennomgående vellykkede grep med boliger og uteareal. Deler av gatestrukturen er bilfri og gir dermed rom for byliv på en god måte. Parken og strandområdet gir nye verdifulle kvaliteter til byen, som brukes flittig av innbyggerne, særlig i sommerhalvåret. De har dermed lykkes i å skape et behov og et ønske. Prosjektet er et godt eksempel på en vellykket transformasjon av et tidligere lukket industriområde til et dynamisk nabolag med blanding av bolig og næringsliv. Dette har skapt et nytt og attraktivt område med høy tiltrekningskraft på byens innbyggere og tilreisende.

Verket i Moss er nominert sammen med Victoriakvartalet og Matkvartalet i Hamar (utviklet av Vold Eiendommer) og Stortorvet 7 i Oslo (utviklet av Schage Eiendom). Cityprisen deles ut under Citykonferansen den 15. februar i år på The Hub.