Simula Research Lab skal flytte sin virksomhet fra Fornebu til historiske lokaler i Kristian Augusts gate 23. Selskapet vil leie drøyt halvparten av bygget noe som tilsvarer ca. 4.000 kvadratmeter. Avtalen vil løpe fra september 2021 og har en varighet på 15 år med opsjon på ytterligere forlengelse.

«Vi er svært fornøyd med å få på plass denne avtalen, noe som gjør at vi kan komme raskt i gang med rehabiliteringen av eiendommen. Det er svært gledelig at Simula har valgt denne historiske eiendommen med et gjenbruksfokus» sier utleiesjef Hans Olav Johannesen

Simula driver grunnleggende anvendt forskning og utdanning på utvalgte områder innen maskinlæring, datasikkerhet, IKT-sikkerhet, programvare- og kommunikasjonsteknologi, som bidrar til innovasjon for samfunnet. Simula er organisert som et aksjeselskap og eies 100% av Kunnskapsdepartementet. Simula ble etablert i 2001 og har over tid har utvidet sin virksomhet. I dag omfatter dette et morselskap og flere datterselskap.

«I sentrum kommer vi nærmere våre viktigste samarbeidspartnere; tilgjengeligheten blir bedre for ansatte og gjester, og beliggenheten er fantastisk. Vi gleder oss til å flytte til et mer dynamisk sentrumsmiljø etter gode år på Forenbu» sier Professor Aslak Tveito, CEO i Simula.

Bygården i Kristian Augusts gate 23 stod ferdig i 1951. Opprinnelig hovedkvarter for Norsk Arbeidsgiverforening, tegnet av arkitektene Bjercke og Eliassen. Siden har bygget gjennomgått flere moderniseringer.

Höegh Eiendom ønsker å beholde byggets opprinnelige arkitektur, og prosjektet skal fokusere på ombruk og sirkulær økonomi. KA23 vil være et godt eksempel på miljøvennlig oppgradering av et eksisterende vernet bygg. Det hele vil bli dokumentert gjennom et klimagassregnskap, som skal sikre at vi når målet med å redusere det totale utslippet med minimum 50 %. Sier Jennifer Lamson, Energi og miljørådgiver i Höegh Eiendom