I januar 2024 kan Diakonhjemmet Sykehus ønske barn og unge i Oslo vest velkommen til sitt nye helsetilbud når de åpner dørene til ny Barne- og Ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) i Sørkedalsveien 150.

De nye lokalene, som er utformet med tanke på faglige hensyn og pasienters behov, befinner seg i kort avstand til de institusjonene som BUP jevnlig samarbeider med. Nærheten til lokalmiljøet og nye, tilpassede lokaler gir gode rammer for det viktige arbeidet BUP gjør.

– Vårt oppdrag er å drive gode spesialisthelsetjenester i tre bydeler i Oslo, hvor det til sammen bor mer enn 25 000 barn og unge. Til det trenger vi lokaler som gjør det mulig å gi god behandling. Det har vi fått i Sørkedalsveien! De nye lokalene gir oss de rammene vi trenger for å kunne ta imot alle som trenger hjelp. Vi har også opplevd prosessen som både hyggelig og profesjonell. Og målrettet. Et godt samarbeid, både med Höegh Eiendom og entreprenør, AF Gruppen, sier avdelingsleder ved BUP Vest, Trude Fixdal.

Byggeier Höegh Eiendom har jobbet tett med BUP for at de nye lokalene skal tilrettelegges for trygge behandlinger for de besøkende og gode arbeidsplasser for de ansatte. BUP tar over ca. 3000 kvm nyoppussede lokaler i et bygg hvor flere kommunale tjenester er samlet. Prosjektet har overholdt fremdriften og lokalene skal etter planen overleveres 2. januar i 2024.

– Vi ser det som en tillitserklæring at BUP har valgt å signere en leieavtale med oss om et så viktig tilbud for barn-og unge i kommunen. Samarbeidet har vært bra hele veien, med god dialog om ønsker og behov. Vi gleder oss til å overlevere nye lokaler til BUP og ser frem til et godt samarbeid videre, sier Kunde- og Eiendomssjef i Höegh Eiendom, Severin Sørlie.

Styrker helsetilbudet i Oslo vest

BUP Vest sitter i dag i lokaler Vindern. Flyttingen til nye lokaler er en liten del av en større omlegging av tjenestetilbud i Oslo, men samtidig blir det en betydelig utvidelse fra dagens tilbud i Oslo vest. Den nye poliklinikken vil styrke tilbudet innen psykisk helse og ta imot flere som trenger helsehjelp.