Höegh Eiendom gjennomførte flere ambisiøse og grønne satsinger i et urolig marked i 2022.

Höegh Eiendom leverte et positivt driftsresultat (før verdiendringer) på 312 millioner kroner i 2022, en økning på 18 % fra 2021. Selv om den underliggende driften er god, ble det et negativt resultat med MNOK 15 før skatt og etter nedskrivinger på MNOK 298 i 2022.

Dette kommer som følge av at eiendommene verdsettes til virkelig verdi iht IFRS, og at økt rentenivå har gitt en verdireduksjon på flere eiendommer.

– Vi har vært forsiktige med belåningsgraden de seneste årene og med gode bankforbindelser med flere banker, god rentesikringsgrad og lange lån, gjør dette at vi fortsatt kan tenke langsiktig og følge vår vekststrategi. Dette resulterte blant annet i at vi ble hovedeier av Sommerrogata 17 på Solli plass i 2022, avslutter Thrygg.

God fremdrift i store utviklingsprosjekter

Byutviklingsprosjektet Verket i Moss skrider frem, og i 2022 overleverte selskapet til sammen 64 flotte leiligheter i vannkanten fordelt på tre bygg. Det har også vært god fremdrift i hotellprosjektet Hotel Riviera som åpner i juni i år. Det splitter nye sentrumshotellet i vannkanten får blant annet bar, uteservering, fransk bistro og en toppetasje med svømmebasseng og spa. Den nye by - og badeparken Rabben og ny kaifront med båtplasser åpner også nå i mai. Målet er at hotellet skal bli en populær destinasjon for både innbyggere og gjester, og vil åpne opp Moss fra sjøsiden.

Hotel Riviera kommer til å bli et landemerke for både Moss og for vårt byutviklingsprosjekt Verket. Vi håper folk vil sette pris på det nye byområdet ved sjøen og bruke det aktivt. På sikt vil det bo 4 – 5000 mennesker på Verket som er en del av Moss sentrum, sier Thrygg.

På Hasle i Oslo har selskapet ferdigstilt nok et kontorbygg sammen med AF Eiendom. Denne gangen et demonterbart trebygg, HasleTre, på 2800 kvm, som har blitt det nye hovedkontoret til Redd Barna.

– Redd Barna-huset (HasleTre) betyr mye for oss, både på grunn av byggets høye miljøambisjoner og fordi Redd Barna er en leietaker som vi er blitt svært glade i. Når vi ser at bærekraftige prosjekter som dette også betyr noe for leietakerne våre, gir det oss styrket motivasjon til å gjøre enda mer av det samme i fremtiden, legger Thrygg til.

Les mer i Höegh Eiendoms årsrapport for 2022