Fabrikken ble åpnet på høytidelig vis av Hanne Opdan, ordfører i Nordre Follo og Matts Johansen, administrerende direktør i Aker BioMarine. Erna Solberg klippet snoren og erklærte den innovative fabrikken for åpnet. Aker BioMarine har investert 300 millioner og har store ambisjoner på området.

Den innovative forskningsfabrikken holder til i Drømtorp Ski Næringspark. Her er over 70 nasjonale og internasjonale aktører fordelt på 90.000 kvadratmeter kontorer, lager og kombinasjonslokaler. Aker BioMarine har signert en 10-års leieavtale med Höegh Eiendom om 3.000 kvm renoverte lokaler i et eksisterende bygg.

– Vi synes det er stort at et viktig og innovativt bioteknologiselskap som Aker BioMarine satser på Ski og vår næringspark. Det har vært en lærerik og spennende prosess å bygge en forskningsfabrikk for et selskap med store ambisjoner. Vi ønsker dem velkommen til Drømtorp og gratulerer med åpningen, sier Thea Martine Blyverket, Kunde- og eiendomssjef i Höegh Eiendom.

  Lokal forskning på krill

  Krill er fremdeles en relativt ukjent råvare for mange, men er i ferd med å befeste seg som en verdifull art til produksjon av Omega-3. Dette er bakgrunnen for at Aker BioMarine nå skal forske mer på det virvelløse dyret. Det skal de gjøre i sine nye lokaler i Ski. Dette er med på å løfte Drømtorp Ski Næringspark som lokasjon for teknologiske nøkkelbedrifter.

  Det er estimert at vi i det globale perspektivet kommer til å mangle 60 millioner tonn protein for å kunne fø jordens befolkning i 2050. Det å videreforedle unyttede biomasser opp til en kvalitet som er egnet for humant konsum er viktige brikker for å dekke dette fremtidige behovet. Bakgrunnen for produksjonen i Ski er at Aker BioMarine entrer matvarebransjen med krillproteinet Understory.

  Derfor falt valget på Drømtorp Ski Næringspark

  Øyvind Våge er Head of Operations for Protein Human Nutrition i Aker BioMarine Antarctic AS. Han forteller at de ønsket et produksjons- og forskningslokale i Norge. Da var Drømtorp Ski Næringspark det mest attraktive alternativet.

  – Med Follobanen har Ski blitt et attraktivt alternativ på Østlandet. Flere av våre ansatte bor i Oslo og tettstedene rundt, og for dem er det nå enkelt å komme til Ski, forteller Våge.

  I dag har Aker BioMarine hovedkontor på Lysaker, så at næringsparken på Ski ligger nært hovedkontoret var også en medvirkende faktor ifølge Vågen.

  – Vi har ambisjoner om å ta del i et stort, voksende marked. Fabrikken i Ski er liten i forhold til den størrelsen vi skal ha på sikt, men i utviklingen passet lokalene på Ski godt med våre behov. Her kan vi bevise at dette fungerer før vi bygger noe større. I våre lokaler har vi i dag også R&D på samme lokasjon, noe som er perfekt i en fase hvor vi ønsker kort vei fra forskning til produksjon, avslutter Våge.