Et sted som vokser frem

Drømtorp - Bydel Ski Øst

Ski er en by i sterk vekst. Snart tar toget kun 11 minutter fra den nye togstasjonen og inn til Oslo. Höegh Eiendom har derimot lagt ut på en mye lengre reise i dette området.

Midt i hjertet av Ski finner du Drømtorp, Ski Næringspark Drømtorp har et fremtidsrettet perspektiv som skal realiseres i årene som kommer. Over 70 nasjonale og internasjonale aktører har allerede etablert seg på Drømtorp. Vår ambisjon er å tilrettelegge for deg og din virksomhets nåværende og fremtidig behov. Vi har fokus på å skape et levende og attraktivt miljø og er opptatt av at våre kunder skal ha en forutsigbar arbeidshverdag. Vi er alltid tilstede og leverer profesjonell og førsteklasses service.

Vi jobber kontinuerlig med å tiltrekke oss nye kunder til Drømtorp. Lokal tilhørighet og en meget god tomtereserve gir oss positiv respons i markedet. Vi har påbegynt arbeidet med å skape en grønnere og mykere næringspark – Et fremtidig Campus Drømtorp.

Bydel Ski Øst – den miljøvennlige bydelen Bydel Ski Øst er et meget spennende utviklingsområde som ligger rett øst for Ski sentrum. Området vil i fremtiden bestå av blant annet opptil 6000 boliger, nærsenter, barnehage, skole og fritidsområder.

Höegh Eiendom har som ambisjon om å skape Norges første miljøsertifiserte bydel. For å få til dette må vi utvikle et trygt bo- og levemiljø med skoletilbud for barn, variert bebyggelse, områder med dyrket mark og et sted der det foregår et positivt samspill mellom menneskene og naturen rundt dem. Her skal det være boliger for alle, universell utforming av beste sort, gode gang- og sykkelforbindelser og tilrettelegges for grønn mobilitet. Vi ønsker å skape en ny, levende bydel hvor du kan både bo og jobbe.

En variert og voksende næringspark
01.