Ski - Glynitveien 27

Ski

.

Ledig: 1023-2043 kvm

.

Type: kombinasjonslokale

Thea Martine Blyverket
Utleiesjef Drømtorp - Ski Næringspark

Om eiendommen

En av våre stolte og trofaste leietakere har vokst seg ut av lokalene sine og fornyer tillitten til oss, vi bygger nytt hovedkontor for de sentralt på Drømtorp. Det medfører at dagens lokaler blir ledige fra midten av 2019.

Glynitveien 27 er et relativt nytt bygg fra 2007, opprinnelig bygd som et flerbrukerbygg. dvs. bygget kan enten brukes tilsvarende som av eksisterende leietaker, enbrukerbygg. Alternativt kan bygget naturlig deles på midten og brukes av flere aktører.

Bygget fremstår; ordentlig, i god stand, tilhørende opparbeidede utearealer, moderne og godt vedlikeholdt.

Bygget inneholder blant annet:

1.etasje, lager

  • ca. 1.023 kvm BTA lager - kan naturlig deles i to på midten, hver lagerseksjon, ca. 512 kvm BTA
  • To toaletter i lagerdelen, et i hver seksjon
  • To kjøreporter, et tilhørende hver seksjon
  • To separate ventilasjonsaggregater lokalisert i lageret, ett server halvparten av lageret og halvparten av kontoret, det andre den resterende halvparten

2.etasje, kontor

  • ca. 1.023 kvm BTA kontor - kan naturlig deles i to på midten, hver kontorseksjon er på ca. 512 kvm BTA
  • Én kontorseksjon har kjøkkenfasiliteter med tilhørende spiserom / møterom
  • Totalt fem toaltter, henholdsvis tre og to for den enkelte kontorseksjon
  • To terrasser, én til hver seksjon
  • To innvendige og to utvendige trapper, hvorav én innvendig og én utvendig til hver seksjon.

Ledig juli 2019. Stilrene kontor-/lagerlokaler sentralt i Ski

Test link

Les mer

Fasiliteter

Garasje/P-plass
Kantine
Kombinasjon
Sykkelparkering

Glynitveien 27

1400 Ski, Norway