Oslo - Parkveien 55

Oslo

.

Areal Bygg: 4640 kvm

.

Type: kontor

Hans Olav Johannessen
Utleiesjef Oslo

Om eiendommen

Bygget er tegnet av rådhusarkitekten Arnstein Arneberg og ble oppført på 1950-tallet som hovedkontor for rederiet Leif Høegh & Co AS. Rederiet holdt til i denne og tilstøtende gårder helt frem til 1980-tallet, da selskapet flyttet til Wergelandsveien 7.

I 2001 ble bygget utvidet med en ny fløy bak hovedbygget, forbundet med gangbroer i et overbygget atrium og hvor man finner kantine og møterom på bakkeplan som samler den store bygningsmassen.

Blant leietakerne i bygget er Norges Eiendomsmeglerforbund, SAS Institute AS, NeoMed Management AS, Ibsen Reiser AS og Höegh Eiendom AS.

Fasiliteter

Møterom
Bilvask
Dusj/Garderobe
Garasje/P-plass
Personal- restaurant
Sykkelparkering

Parkveien 55

0256 Oslo, Norge