Stedsutvikling

Fra gamle industriområder til urbane og levende bymiljøer!

HasleLinje - en helt ny "bydel" i Oslo
Flere og flere av oss ønsker å leve og jobbe sentralt, og etterspørselen etter attraktive bo – og arbeidssteder er stor.
Flere og flere av oss ønsker å leve og jobbe sentralt, og etterspørselen etter attraktive bo – og arbeidssteder er stor. Derfor har vi transformert gamle industriområder til urbane og levende områder hvor folk og bedrifter kan trives. Nye og urbane områder har mange fordeler – mennesker og tilgjengelighet er noen av dem. De skal også være effektive, langsiktige og mangfoldige. Derfor er det et mål for oss at våre utviklingsprosjekter bygges i samspill med menneskene som bor, lever og jobber i området rundt. I dag har vi tre store stedsutviklingsprosjekter gående, på Hasle i Oslo, i Moss og Ski.