Selskapet

Om Höegh Eiendom

Höegh Eiendom
Wergelandsveien 7, Oslo
Höegh Eiendom

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Vi har røtter tilbake til 1927, da Leif Höegh etablerte rederiet Leif Höegh & co, et rederi som på 1950-tallet vokste til å bli Norges nest største.

Da rederiet bygget sitt hovedkontor i Parkveien 55 – og senere ervervet nabogårdene i samme kvartal – var rederiet med ett blitt eiendomsbesitter. Det ble starten på det som idag er Höegh Eiendom AS. 

Selskapets eiendomsporteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 435 MNOK. Vi har boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/bygging, og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 45 ansatte fordelt på hovedkontoret i Parkveien og regionskontorene på Hasle, i Ski, og Moss.

Visjon og verdier

Vår visjon og våre verdier er retningsgivende for hvordan vi opptrer og handler i hverdagen. De setter en standard for hvordan vi på en bærekraftig måte skaper verdier for våre eiere, ansatte, kunder og samarbeidspartnere. 

Visjon

Höegh Eiendom skaper levende steder som begeistrer. 

Misjon

Vår misjon er å skape merverdi gjennom langsiktig investering, utvikling og forvaltning av eiendom.

Verdier

- Skape begeistring
- Være langsiktige
- Bygge gode relasjoner
- Se muligheter

 
Styret

Leif O. Høegh (leder)
Morten Westye Høegh
Peter Groth
Paul Lødøen
Lise Duetoft

 

Höegh selskaper