HasleLinje vertskap for nettverket Ung i Næringseiendom.

Aaron Naparstek, internasjonal urbanist og foredragsholder
HasleLinje var vertskap for Ung I Næringseiendom. Aaron Naparstek, internasjonal urbanist, kom for første gang til Norge i forbindelse med arrangementet og delte sine erfaringer om fremtidens mobilitet i storbyer. 
Aaron Naparstek  er mannen bak Streetsblogg, en nyhetsflate og et nettverk som har spilt en helt sentral rolle i det som omtales som «Livable Streets», og som har bidratt til at New York har blitt mer tilrettelagt for sykkel og fotgjengere. Nærmere 200 unge aktører i næringsbransjen var samlet på HasleLinje 13. oktober for å høre han.