JA til boliger, næring og skoler i Ski Øst!

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner store deler av kommunedelplanen for Ski Øst i Ski kommune. Planen gir rom for inntil 10.000 nye innbyggere, idrettspark, skoler og næringsutbygging. Höegh Eiendom eier 52% av prosjektet. Vi gleder oss til å være med på utviklingen av Ski.
Kommunedelplanen gir rom for bygging av mellom 4000 og 6000 nye boliger totalt. I tillegg åpnes det for idrettspark, skoler, barnehage og næringsutbygging i den nye bydelen i Ski.

– Vi sier ja til en ny og bærekraftig bydel i Ski Øst. Her kan opptil 10.000 innbyggere få gode boliger, arbeidsplasser, barnehager og skoler, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Nå får Ski kommune den nødvendige fleksibiliteten til å omdanne eksisterende næringsområder til boligområder, sånn at den nye bydelen kan få både boliger og arbeidsplasser, sier Sanner.

Höegh Eiendom eier 52% av prosjektet Ski Øst, som har ligget inne i planprogrammet til Ski Kommune siden 2011. Innsigelser til utbyggingsplanene gjorde at saken til slutt havnet på bordet til Kommunal- og moderniseringsministeren.

- Dette er helt fantastisk. Det har vært en lang prosess og nå ser vi frem til en spennende og morsom fortsettelse, sier Karl Erik Navestad, direktør for forretningsområde Ski i Höegh Eiendom

Ski er ett av seks tettsteder som i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal videreutvikles som regional by, og som skal ta en høy andel av den framtidige befolkningsveksten i hovedstadsområdet. Follobanen med nye Ski stasjon er under full utbygging, og om fem år vil innbyggerne i Ski få halvert reisetiden til Oslo sentrum til 11 minutter.