Spektakulært CoWorkingSpace på Verket

Jan Erik Kristiansen, direktør forretningsområde Moss i Höegh Eiendom. Foto: Moss Avis.
Nye store ting er på gang på Verket. Området har i århundrer vært et lokaliseringssted for arbeidsplasser i Moss. Nå vil vi skape et nytt pulserende arbeidsområde med et spektakulært CoWorkingSpace i de gamle industrihallene til M. Peterson & Søn.

Coworking er fremtidens arbeidsform. Og alt handler om å dele. Verket med sin dynamiske og industrielle tradisjon skal på nytt bli et pulserende arbeidsområde som samler gründermiljøer, entreprenører og alle som ønsker å samarbeid, dele og vokse. Verket skal bli det naturlige samlingspunkt for disse miljøene. 

Höegh Eiendom ønsker å være noe mer enn bare eiere av det gamle industriområdet. Vi skal være en eier som skaper et nytt område med gode aktiviteter og tilbud. Det er de tidligere industrihallene til den gamle Peterson-fabrikken som nå skal rustes opp, og bli et moderne og spektakulært CoWorkingSpace. Det er foreløpig ikke gitt grønt lys for ombyggingen, som er beregnet til 80 millioner kroner, men målet er at dette vil være på plass i løpet av kort tid. Etter planen skal lokalene stå klare til neste år, og skal samle eksiterende coworkingssteder i Mosseregionen.

- Jeg tror CoWorking er veien å gå for å skape arbeidsplasser og fornyelse i Moss. Vi kan ikke vente på at store bedrifter flytter til Moss med mange nye kontorplasser, selv om Skatteetaten flytter hit med 200 arbeidsplasser, sier Jan Erik Kristiansen, regiondirektør for Moss i Höegh Eiendom. Tiden for garasjejobbing og hjemmekontor ser ut til å være over, samtidig som flere blir frilansere og jobber på kontrakt. Det gir rom for denne type felleskap.