Miljø

Vi skaper helhetlige miljøer med miljøvennlige bygg

Helhetlig miljøsatsing

Som byutvikler og forvalter av en betydelig portefølje utviklingsprosjekter og eiendommer har vi i Høegh Eiendom ett bevisst forhold til de bo – og arbeidsmiljøene vi skaper, og hvordan vår eiendomsdrift påvirker miljøet. Bærekraft og miljøansvar handler om å ta ansvarlige valg vi og våre etterkommere kan leve godt med.Høegh Eiendom ønsker å ta vår del av dette ansvaret og vi har som mål å være blant de ledende på miljø i eiendomssektoren i Norge og vi stiller derfor strenge krav både til oss selv og til våre leverandører.

Vi bygger morgendagens grønne miljø

I Höegh Eiendom etterstreber vi alltid å handle bevisst ut fra det som er mulig og nødvendig av miljøhensyn. Fordi vi ønsker å være en pådriver for bærekraft og langsiktighet i alt vi gjør, tar vi heller ingen snarveier. Våre produkter og løsninger skal være bærekraftige, energismarte og effektive. Vi jobber hardt for å skape sunne og gode arbeidsmiljø, samtidig som vi søker å redusere både vår egen og eiendomsbrukernes miljøpåvirkning. Arbeidet vi legger ned skal være for minimal miljøpåvirkning. Siden 2012 har vi brukt sertifisering som BREEAMNOR, noe som har ført oss til Norgestoppen blant de mest energieffektive og miljøbevisste aktører i eiendomssektoren.