Selskapet

Om Hoëgh Eiendom

Höegh Eiendom
 Wergelandsveien 7, Oslo
Höegh Eiendom
Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og det sentrale østlandsområdet. Eiendomsporteføljen omfatter 350 000 kvm med en årlig leieverdi på 435 MNOK. Vi har 
boligprosjekter med 700 leiligheter under salg/bygging, og tre store stedsutviklingsprosjekter i Oslo, Moss og Ski. Dette
tilsvarer 800 mål ubebygde tomter for utvikling av handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 45 ansatte 
fordelt på hovedkontoret i Parkveien og regionskontorer på Hasle, i Ski, og Moss.

Visjon og verdier

Vår visjon og våre verdier er retningsgivende for hvordan vi opptrer og handler i hverdagen. De setter en standard for hvordan vi på en bærekraftig måte skaper verdier for våre eiere, ansatte, kunder og samarbeidspartnere. 

Visjon

Vår visjon er å skape levende steder som begeistrer.

Misjon

Vår misjon er å skape merverdi gjennom langsiktig investering, utvikling og forvaltning av eiendom.

Verdier

- Skape begeistring
- Være langsiktige
- Bygge gode relasjoner
- Se muligheter 

 

Styret

Höegh eiendoms styre består av:
Leif O. Høegh (leder)
Morten Westye Høegh
Morten Westye Høegh
Paul Eirik Lødøen
Peter Groth
Lise Duetoft

 

Höegh selskaper