Ski Øst

En bydel skal ha mange perspektiver. Mennesker og tilgjengelighet er noen av dem. I tillegg skal den være bærekraftig og effektiv. En bydel som spirer og gror, er levende og attraktiv og der unge og gamle trives sammen. Dette er vårt ønske når vi utvikler Ski Øst som en bydel alle kan være stolte av.

Utviklingen av Ski Øst

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjente i november 2016 store deler av kommunedelplanen for Ski Øst. Planen gir rom for inntil 10 000 nye innbyggere, idrettspark, to videregående skoler og barnehage innenfor et område på nærmere 1800 dekar. Rundt 650 dekar er i dag bebygde næringsarealer og skal i stor grad transformeres til boligbebyggelse med inntil 6000 boliger. 

Ski Øst omfatter i dag tre næringsområder, Ski idrettspark, Ski videregående skole og Drømtorp videregående skole, landbruksområder og en omkringliggende grøntstruktur mot Ski Sentrum. Höegh Eiendom eier deler av utviklingsområdet gjennom selskapet Ski Øst AS, og vil stå for utvikling av ca.1000 boliger, samt noe av næringsutbyggingen.

Ski er ett av seks tettsteder som i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus skal videreutvikles som regional by, og som skal ta en høy andel av den framtidige befolkningsveksten i hovedstadsområdet. Follobanen med nye Ski stasjon er under full utbygging, og i 2018 vil innbyggerne i Ski få halvert reisetiden til Oslo sentrum.

Follobanen 

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjekt i Norge og får landets hittil lengste jernbanetunnel. Det 22 kilometer lange dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski skal i samspill med Østfoldbanen gi en ny hverdag for togpassasjerene. Ferdigstillelse av Follobanen i 2018 vil bringe Ski nærmere hovedstaden. Reisetiden til/fra Oslo blir 11 minutter og store deler av arbeidsmarkedsregionen rundt Oslo kan nå Ski på under en time. Follobanen vil gi en nærhet til Oslo sentrum som er lik reisetiden med T-bane fra eksempelvis Ullevål stadion til Oslo S.

Eiere

Ski Øst AS (tidligere Ellingsrud Utvikling AS) ble stiftet sommeren 2008. og eies i dag av Ski Næringspark AS (52%), BEE AS (24%) og Stil Invest AS (24%). Grupperingen eier/kontrollerer ca 800 000 kvm eiendom og 100 000 kvm bygningsmasse i Ski Øst. Formålet med selskapet er sikre en god og bærekraftig utvikling av området. Vi ønsker en lokal forankrig og et godt, langsiktig samarbeid med nærmiljøet og idretten. Gruppen sponser både Ski Øst Cup barnefotball, Follo Fotball og Follo HK. 

 

Fakta

Adresse: Anolitveien 4, 1400 Ski

Kontakt

Karl Erik Navestad

Direktør forretningsområde Ski
Telefon: +47 64 91 57 00
mobil: +47 920 65 403
ken(at)hoegheiendom.no