Ski Næringspark

Ski Næringspark er en levende og attraktiv møteplass for næringslivet i Follo. Strategisk plassert ved inngangen til Ski. Næringsparken er et blomstrende miljø for virksomheter i alle størrelser, og har et mangfold av mennesker og arbeidsplasser.

Om Ski Næringspark

Ski Næringspark består av 70 000 kvm kontorer, lager, næringslokaler og utviklingstomter. Det er lagt til rette for å samle ulike typer næringer i parken, og med 60 bedrifter og 1200 mennesker er Ski Næringspark et blomstrende miljø for virksomheter av alle størrelser. 

Ski Næringspark er en levende og attraktiv møteplass for næringslivet i Follo. Strategisk plassert ved inngangen til Ski. Ski Næringspark gir store muligheter for virksomheter som etablere seg i et av Østlandets raskest voksende områder. For de som ønsker å etablere seg i Follo, er Ski Næringspark et naturlig valg.

Beliggenhet

Ski Næringspark er strategisk plassert ved inngangen til Ski med enkel og effektiv tilgang til hovedveinettet og offentlig kommunikasjon. Næringsparken har sentral beliggenhet med kort vei til Ski sentrum og Ski stasjon. Her tar du deg enkelt og raskt syd-/øst eller nordover til Oslo med togavganger hvert 15. min. Med den nye Follobanen ferdig i 2021 vil det ta 11 min med tog til oslo S. Med bil kommer du enkelt til næringsparken via Ski sentrum, Langhus og Kråkstad. Den umiddelbare nærheten til E6 og E18 gjør Ski Næringspark lett tilgjengelig for hele Østlandsområdet og Sverige.

Eiendommene

Vi tilbyr alt fra enkeltkontorer i kontorsenter, til store tomteområder for oppføring av ett eller flere bygg. Les mer om våre eiendommer og utviklingstomter på næringsparkens på skinaeringspark.no.

Levende og fleksibelt

I Ski Næringspark tilrettelegger vi for et bredt spekter av virksomheter. Vi har etablert en levende og aktiv næringspark som tiltrekker seg både mennesker og arbeidsplasser. Vi tilbyr stor fleksibilitet og tilrettelegger for din virksomhets nåværende og fremtidige behov.

Historie

Grubernes Sprængstoffabrik i Ski var en ledende produsent av sprengstoff fra 1917, og gikk sammen med konkurrenten og dannet DYNO i 1971. Fabrikken ved Drømtorp ble lagt ned i 1984 og bare veinavnene, med navn som Anolitveien og Dynamitveien, vitner i dag om den tidligere virksomheten. Siden 1984 har det vært en rivende utvikling av området, med utbygging av bl.a. Drømtorp Videregående Skule, Höerbiger, Cardinal Foods og TrioVing.

Höegh Eiendom As har eid store deler av Ski Næringspark siden slutten av 1990-tallet. Den nordre delen av næringsparken som tidligere var dekket av tett skog, er nå transformert til en moderne næringspark. Det første bygget nærmest Løkenveien ble ferdigstilt i slutten av april 2010. Siden den gang har vi bygd ca. 22 000 kvm, hvorav siste byggetrinn ble overlevert mai 2016. Ski Næringspark har 100 mål med tomter, ferdig utbygd i 2023. 

 

Fakta

Byggeår: 2014
Adresse: Anolitveien 4, 1400 Ski

Trenger du lokaler?

Ski Næringspark tilbyr alt fra enkeltkontorer til store tomteområder for utvikling. Vi hjelper deg med å lykkes. Sammen finner vi optimale og riktige løsninger - kontakt oss!

Kontakt

Karl Erik Navestad

Direktør forretningsområde Ski
Telefon: +47 64 91 57 00
mobil: +47 920 65 403
ken(at)hoegheiendom.no

Hege Ellingsberg

Sekretær/kontoransvarlig Ski Næringspark
Telefon: +47 64 91 57 00
mobil:
hge(at)hoegheiendom.no

Carsten Rudolph Solberg

Utleiesjef
Telefon: +47 64 91 57 00
mobil: +47 418 07 320
crs(at)hoegheiendom.no

Ivar Bø

Driftsleder
Telefon: +47 64 91 57 00
mobil: +47 950 74 466
ivar.boe(at)hoegheiendom.no