HasleLinje

HasleLinje er et av de største utviklingsprosjektene i Oslo. På området til Vinmonopolets tidligere produksjonsanlegg på Hasle utvikles nå en helt ny og levende "bydel" bestående av 6000 arbeidsplasser og 750 boliger. 

En ny og levende «bydel» under utvikling
På området til det gamle Vinmonopolet på Hasle bygges en helt ny «bydel» for bolig, næring og handel. Utviklingsprosjektet, HasleLinje, er på 100 mål og tilsvarer arealet av 14 fotballbaner. En slik størrelse gjør at vi kan tenke bredt. Vi planlegger en helt ny "bydel". Der det tidligere var 500 arbeidsplasser, vil det være 6 000 arbeidsplasser og 750 boliger når området er ferdig utviklet i 2023.

Området mot øst og langs Økernveien blir næringsområde, det midtre området med det kjente røde teglsteinsbygget (Bygg01) utvikles til boliger med et særpreget nærsenter på bakkeplan. Det vestre området mot Lørenbyen og nye Frydenberg Skole, blir et rent boligområde der Krydderhagen er i ferd med å vokse frem.   

Et urbant knutepunkt
HasleLinje er ligger svært sentralt plassert i forhold til det meste. Geografisk midt mellom Oslos bydeler i øst, nord, sør og sentrum. Med hele 3 T-banestasjoner (Hasle, Løren og Økern), et titalls busslinjer, og stopp for Flybussen ved Økern, ligger HasleLinje i et betydelig kollektivknutepunkt. I tillegg ligger området tett på Ring 3 og hovedveinettet, som også gir god tilgjengelighet med bil.

Næringsbygg
Det nye næringsområdet ligger mot øst langs Økernveien. HasleLinje kan bygge inntil 100 000 kvm kontorer. Disse vil bli realisert flere byggetrinn frem til 2023. Det er allerede etablert tre store kontorbygg. Så langt har COWI, BYM, Aller Media, Blue Water Shipping og Evolve flyttet inn. Tidlig i 2018 flytter også Securitas til HasleLinje. 

Bolig
Boligområdene på HasleLinje ligger i det vestre området. Her bygges et bomiljø utenom det vanlige. Krydderhagen som er en moderne hageby, og Bygg01 med sine spektakulære industrileiligheter. For hele området ønsker vi å skape et grønt, bilfritt og levende bomiljø for alle aldersgrupper. Mer informasjon om våre boligprosjekter finner du på krydderhagen.no og bygg01.no.

Historien
Før første verdenskrig var Hasleområdet stort sett åker og eng. Områdets nyere historie startet like etter at brennevinsforbudet ble opphevet i 1927. Den nye institusjonen” Vinmonopolet” trengte nytt produksjons- og tappeanlegg. Valget falt på Hasle hvor det var plass nok, samtidig som det var kort vei til kaia hvor de fleste utenlandske dråpene ble losset. Bygg 01 - “Château Hasle” -  er et kjent landemerke på Hasle. Bygget var Vinmonopolets hovedanlegg i perioden 1932 til 2011. Bygg01 er tegnet av arkitektene Juell og Scheen, og er på 50 000 kvm. Da det stod ferdig i 1932 var dette landets største bygning. Det regnes som et stykke norsk industriarkitektur fra mellomkrigstiden, et markant og monumentalt symbolbygg med stor arkitektonisk og kulturhistorisk verdi for både nærmiljøet på Hasle og Oslo by. 

Fakta

Byggeår: 2013-2023
Vi eier: 173 000 kvm
Adresse: Karvesvingen 2, 0579 Oslo
Arkitekt: Kristin Jarmund Arkitekter, LOF Arkitekter, Dyrvik Arkitekter, ARCASA arkitekter

Fasiliteter

Midt i mellom T -banestasjonene Hasle, Løren og Økern
8 min. til Jernbanetorget, 6 min. til Storo/Nydalen
Flybuss ved Økern
Tett på hovedveinettet/Ring 3
Hertz Bildelingsordning
Oslo Bysykkel
BREEAM NOR Sertifiserte kontorbygg
Ny "bydel" med boliger og kontor-/Næringsbygg

Trivsel på jobb?

Det viktigste du kan gjøre er sørge for at dine ansatte trives på jobb. Det er lett å trives på HasleLinje. Kontakt oss - vi viser deg hvordan!

Kontakt

Christian Geelmuyden

Utleiesjef
Telefon: +47 22 22 10 00
mobil: +47 930 96 855
crg(at)hoegheiendom.no

Jørgen Christoffer Flaa

Daglig Leder
Telefon: +47 22 22 10 00
mobil: +47 452 69 065
jcf(at)hoegheiendom.no