HasleLinje har inngått avtale med WANG Ung Oslo om oppføring og utleie av et nytt skolebygg på Hasle. Bygget skal være en arena for læring og aktivitet for ungdomsskoletrinnet. Leieavtalen løper over 20 år. Skolebygget skal stå ferdig til innflytting ved skolestart høsten 2018.

-Vi er svært glade for at WANG Ung Oslo etablerer seg på HasleLinje. Idrettskolen vil bidra til et positive mangfold og er helt i tråd med vårt ønske om at området skal være en levende og aktiv «bydel» for alle, sier Jørgen Chr. Flaa, daglig leder på HasleLinje.

Skolebygget oppføres i tre hele etasjer og med en inntrukket toppetasje. Bygget er på totalt 3 000 kvm og inneholder blant annet læringsrom, kontorer, kafe-/spiseområder og aktivitetssoner. Bygget har en L-form der arkitektonisk utforming og visuelle kvaliteter rammer inn torget foran Bygg01, det nye leilighets- og handelsprosjektet i de gamle produksjonslokalene til Vinmonopolet.

– Rammesøknad på tiltaket er sendt PBE og svar på søknaden forventes innen utgangen av mars 2017. Det skal etter planen utvikles to mindre næringsbygg mot Haslevangen, hvorav skolebygget til WANG Ung Oslo er det første i rekken, sier Flaa.

-HasleLinje er perfekt for WANG Ung Oslo. Her er det grønt og trygt, og vi har sporty samarbeidspartnere i nærområdet. Vi er en skole for idrettsaktiv ungdom fra hele Oslo, og HasleLinje er lett tilgjengelig fra både øst og vest, sier Thomas O. Fjeldstad, rektor WANG Ung Oslo.

WANG Ung Oslo er nyetablert og startet opp i midlertidige lokaler i Mølleparken ved skolestart 2016. De har også en skole i Tønsberg.

– Nærhet til en rekke idrettsanlegg, kort avstand til Oslo sentrum og den gode beliggenheten ved et betydelig kollektivknutepunkt midt i mellom Oslos bydeler i øst, nord og syd, var utslagsgivende for valg av HasleLinje. Ikke minst var det avgjørende for oss at T-bane-ringen har en ny stasjon på Løren, slik at elever fra Oslo vest kan ta banen bort til oss, sier Fjeldstad.

På HasleLinje ligger alt til rette for en attraktiv og lærerik skolehverdag. Det skal bygges et skoleanlegg der alle arealer, både inne og ute, skal fungere som læringsarena, og inspirere til aktiviteter og felleskap. Det vil legges ressurser i et uteanlegg med rekreasjonsmuligheter som vil komme alle beboere i området til gode. I tilknytning til skolen planlegges et amfi og en «Tuftepark». Totalt vil 360 elever ha sitt daglige virke på skolen.

HasleLinje har høye miljøkrav og skolebygget skal miljøklassifiseres i henhold til BREEAM-NOR VERY GOOD. LOF Arkitekter har tegnet bygget, i likhet med Portalbygget, Frontbygget og Allerbygget som i dag huser hovedkontorene til COWI, Bymiljøetaten og Aller Media. LOF Arkitekter har også tegnet det nye hovedkontoret til Securitas som er under oppføring og ferdigstilles i mars 2018.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Christian Geelmuyden, utleiesjef HasleLinje, tlf. 930 96 855
Jørgen Chr. Flaa, daglig leder HasleLinje, tlf. 452 69 065
Thomas O. Fjeldstad, rektor WANG Ung Oslo, tlf. 450 24 743

HasleLinje Næring er eiet av Höegh Eiendom og AF Gruppen. Selskapene har en lang historikk innen utvikling av eiendom innen de fleste markedsområder. Utviklingsprosjektet på Hasle i Oslo er på ca. 100 mål. Området omformes til en helt «ny bydel» for bolig, handel og næring. Avstanden til sentrum er kun 4 km, og området ligger tett inntil tre T-banestasjoner og Ring 3. Dette gjør HasleLinje til et av de mest sentrale og lettest tilgjengelige utviklingsområder i Oslo.