HasleLinje har mottatt rammetillatelser fra Oslo kommune Plan- og bygningsetaten (PBE) for oppføring av nytt skolebygg for WANG Ung Oslo, samt rehabilitering og påbygg for Bygg01 på Hasle.

-Vi er veldig fornøyd med å endelig komme i gang med prosjektene WANG Ung og Bygg01. Mange hundre sporty ungdomselever, og publikumsrettede funksjoner i Bygg01, vil uten tvil bidra positivt til bo- og arbeidsmiljøet på Hasle, sier Jørgen Chr. Flaa, daglig leder på HasleLinje.

WANG Ung Oslo
Hasle Linje Næring AS inngikk ved årsskiftet en avtale med WANG Ung Oslo om oppføring og leie av nytt skolebygg på Hasle. Nå er rammetillatelsen gitt og skolen skal stå ferdig til innflytting ved skolestart høsten 2018. Leieavtalen løper over 20 år.

Bygget et er på totalt 3 000 kvm og inneholder læringsrom, kontorer, kafé-/spiseområder og aktivitetssoner. Idrettskolen skal være en arena for læring og aktivitet for ungdomsskoletrinnene. Totalt vil 360 glade og spreke idrettselever berike miljøet på Hasle på en fin måte.

LOF Arkitekter har tegnet bygget. AF skal oppføre skolebygget i en totalentreprise. HasleLinje Næring AS er eiet av Höegh Eiendom AS og AF Gruppen.

Bygg01
Utviklingen av Bygg01, Vinmonopolets gamle hovedbygg på Hasle, har foregått over flere år. Nå er endelig rammetillatelse på plass. Höegh Eiendom AS og Profier AS har sammen utviklet prosjektet, og skal bygge 223 leiligheter og nærmere 8 000 kvm handel og tjenesteytende næring i Bygg01.

Leilighetene ble lagt ut for salg i november 2016 og er nå nesten utsolgt. Det jobbes med flere konsepter og aktører som skal fylle det nye handelssenteret. Dagligvarebutikk, apotek, blomsterbutikk og butikk for interiør- og kjøkkenutstyr er allerede på plass.

Bygg01 er et tøft og originalt industribygg. Bygget er på 50 000 kvm og har monumentale fasader som etter ønske fra Byantikvaren i stor grad blir bevart. Kristin Jarmund Arkitekter har stått for uttegning av prosjektet med særlig fokus på byggets særegenhet og verneverdi. Det nye arkitektoniske grepet består av en bevaring av deler av bygget opp til tredje etasje, et nytt påbygg fra fjerde til sjette etasje, et samlende indre gårdsrom i midten og et pulserende handelssenter i første etasje.

Solid Entreprenør AS vil stå for oppføring av nybygg og rehabilitering av Bygg01. Boligene i bygget planlegges overlevert i 2020, og handelssenteret er planlagt ferdigstilt sent høsten 2019.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jørgen Chr. Flaa, Daglig leder HasleLinje, tlf. +47 452 69 065
Matilda Vinje. Direktør AF Eiendom, tlf. +47 996 01 850
Tone I. Lindemark, Prosjektleder Profier, tlf. +47 951 61 731

HasleLinje er eiet av Höegh Eiendom AS, AF Gruppen og Profier AS. Selskapene har en lang historikk innen utvikling av eiendom innen de fleste markedsområder. Vinmonopolets tidligere produksjonsanlegg transformeres til et nytt og levende bymiljø for bolig, næring og handel. Utviklingsprosjektet på Hasle er et av Oslos største. Området kan bebygges med inntil 173 000 kvm, og vil bestå av 6 000 arbeidsplasser og 750 boliger ferdig utviklet i 2023.