–Höegh Eiendom er kjent for sine langsiktige valg. Nå ansetter selskapet en miljø- og energirådgiver som skal følge opp selskapets miljøstrategi.

I fjor vedtok Höegh Eiendom en langsiktig miljøstrategi. Når Jennifer Lamson begynner som miljø- og energirådgiver i selskapet første uken etter påske, signaliserer ansettelsen at Höegh Eiendom er et selskap med evne og vilje til å se de lange linjene. Jennifer Lamsons oppgave er å følge opp selskapets miljøstrategi med nødvendige tiltak, ifølge forvaltningsdirektør Finn Halvorsen.

Følger opp miljøstrategien

–Ansettelsen av JenniferLamson er en naturlig oppfølging av vår miljøstrategi. Selskapet vårt har tilsluttet seg De 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050, vi er Miljøfyrtårn sertifisert, samtlige nybygg sertifiseres etter BREEAM Nor, og alle eksisterende bygg sertifiseres etter BREEAM In Use. Höegh Eiendom har i tillegg sine egne selvpålagte resultatkrav i forhold til miljø, og disse skal følges opp i samtlige bygg, sier Finn Halvorsen.

Både kvalitet og bærekraft

–Jeg gleder meg, og brenner etter å komme i gang i et selskap som virkelig tar det grønne skiftet på alvor. Höegh Eiendom er et fremoverlent selskap, som viser vilje til å kombinere kvalitet og bærekraft, og jeg ser frem til å gi stillingen et meningsfylt innhold, sier Lamson. Hun har vært energi- og miljørådgiver siden 2009 for EvoTek AS og Reinertsen AS, og har blant annet jobbet med enøktiltak i eksisterende bygg, energiledelse, energioppfølging og energirådgivning for nybygg.

En del av det grønne skiftet

Administrerende direktør i Höegh Eiendom, Eirik Thrygg, sier at selskapet gleder seg over å ha fått Jennifer Lamson med på laget. Med hennes ekspertise og erfaring innen miljøtiltak for eiendomsbransjen skal Höegh Eiendom holde sine løfter og gjennomføre tiltak som bidrar til et bærekraftig samfunn på kort og lang sikt. Ansettelsen av Jennifer Lamson er en indikasjon på at selskapets miljøstrategi ikke bare blir flotte ord, men en viktig del av det grønne skiftet. 

Levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter en solid eiendomsportefølje i Oslo, Ski og Moss. Porteføljen er på totalt 320 000 kvm med en årlig leieverdi på 540 MNOK. Vi har fire store stedsutviklingsprosjekter. Prosjektene utgjør totalt 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 48 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

www.hoegheiendom.no