17. februar ga Regjeringen Justis- og beredskapsdepartementet i oppdrag å utrede en omlokalisering av Politihøgskolens virksomhet. Nå tilbyr Moss kommune og Höegh Eiendom politiet en toppmoderne skole i sentrum av Moss.

En ny politihøgskole er allerede regulert i kommuneplanene. Allerede i 2020 kan skolen flytte inn i toppmoderne lokaler, sentralt i den nyutbygde delen av Moss sentrum.

Vinn-vinn for Justissektoren
Alle kjente krav fra Politihøgskolen blir ivaretatt i prosjektet i Moss. I følge Politihøgskolens egne analyser vil en ny effektiv skole redusere driftsutgiftene med over 100 millioner kroner per år. I tillegg er det gjennomført en verdivurdering av dagens skole på Majorstuen i Oslo på nær en halv milliard kroner.

– Vi har jobbet målrettet sammen med Höegh Eiendom for å etablere en ny politihøgskole i Moss, med en øvingsarena på Rygge. Justissektoren har lett etter mulig plassering av en ny politihøgskole i ti-tolv år og endelig kan de nå få mulighet til styrke politiutdanningen med en ny og tilrettelagt skole i Osloregionen, sier Tage Pettersen, ordfører i Moss.

– Höegh Eiendom er svært fornøyd med den brede støtten som utbyggingsprosjektet har fått i Mosseregionen og i Østfold. Faller valget på Moss, skal vi gjøre vårt ytterste for å gi politistudentene en trygg og effektiv høyskole som tilfredsstiller alle moderne krav, sier Jan Erik Kristiansen, direktør for forretningsområdet Moss i Höegh Eiendom.

Sentral plassering med øvingsarena på Rygge
Pettersen fremhever at Moss og nærområdet har alt som både høgskolen og deres elever måtte ønske.

-Reisetiden mellom Oslo S og Moss vil komme ned i 27 minutter når jernbaneutbyggingen står klar. Det er kortere reisetid enn hva t-banen bruker fra Oslo sentrum og til nord i Groruddalen, sier Tage Pettersen.

Ettersom tomten står klar for utbygging og en høgskole er ferdig regulert inn, kan arbeidet med en ny politihøgskole i Moss komme i gang raskt og stå klar allerede i 2020. På øvingsarenaen på Rygge trener politiet allerede.

– Politiet trener og øver allerede i dag på Rygge flystasjon og her er det potensial for å utvide med relevant trening for fremtidens politikvinner og -menn. Ikke minst er Rygge et ypperlig utgangspunkt for politiet å øve mer på samvirke med Forsvaret og andre beredskapsaktører, avslutter Tage Pettersen.

BAKGRUNN OG FAKTA – POLITIHØGSKOLEN I MOSS

  • Justiskomiteens flertall, representert med FrP, H og KrF, viste i Innst. 6 S (2016-2017) til fjorårets høstens budsjettbehandling at: «[…] at det i lang tid har vært behov for å bygge en ny politihøgskole. Flertallet viser til at det bør vurderes hvorvidt private kan bygge og drifte lokalene, mens det offentlige kan leie. Flertallet viser til at dette kan være en fornuftig ordning, slik at ny politihøgskole kan komme på plass så raskt som mulig. Flertallet forventer at regjeringen kommer med en plan om hvordan dette kan la seg gjøre».
  • En skole i Moss med en privat utbygger vil ikke belaste investeringsbudsjettene i justissektoren. Utbyggeren i Moss vil kunne tilby nye, toppmoderne fasiliteter med en husleie på samme nivå som i dag.
  • I følge Politihøgskolen (PHS) sine egne beregninger vil en ny og effektiv skole redusere driftsutgiftene med over 100 millioner kroner per år.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Jan Erik Kristiansen, direktør forretningsområde Moss i Höegh Eiendom AS. Tlf. +47 918 89 387
Eirik Thrygg, adm. direktør i Höegh Eiendom AS. Tlf. +47 913 93 098

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og i det sentrale østlandsområdet. Selskapet forvalter bebygde eiendommer på totalt 400.000 kvm med en årlig leieverdi på 380 MNOK. Selskapet har tre store stedsutviklingsprosjekter på Hasle i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer ca. 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 45 ansatte fordelt på hovedkontoret i Parkveien og regionskontorer på Hasle, Ski, og Moss.