– Höegh Eiendoms langsiktige satsning appellerer til hvordan jeg selv liker å jobbe, og jeg håper å bidra med å tenke konseptuelt og helhetlig rundt dette området, sier Cecilie L. Bruusgaard.

Hun kommer fra en tilsvarende stilling i kjøpesentergiganten Citycon, tidligere Sektor, og har tidligere også jobbet i Amfi.

– Jeg tar med meg tankegangen og erfaringene med stedsutvikling knyttet til kjøpesenter og synes det er spennende å utvide arbeidsfeltet til etter hvert også å gjelde kontorbygg.

Reforhandling og ny utleie

Utleiesjefen hadde første arbeidsdag 6. august, og handelshuset som etableres i Vinmonopolets gamle tapperi er et av fokusområdene den første tiden.

– I samarbeid med Profier skal vi finne de leietakerne som sammen bidrar til å skape gode møteplasser, som skaper trivsel og dekker folks behov i hverdagen, enten man bor her, jobber her eller går på skole her - eller tar turen hit på fritiden. Dette er et bygg med en unik historie – noe vi ønsker å ha med oss videre.

Utvikler bærekraftige bymiljøer

Etterspørselen etter attraktive bo – og arbeidssteder er stor. Höegh Eiendom har de senere årene spesialisert seg på å transformere gamle industriområder i Oslo, Ski og Moss til urbane og levende områder hvor folk og bedrifter kan trives. Ansettelsen av en ny utleiesjef er et uttrykk for stor aktivitet og for at HasleLinje er et viktig satsningsområde:

– Cecilie L. Bruusgaard har lang fartstid i eiendomsbransjen og kan vise til svært gode resultater. I Höegh Eiendom er vi opptatt av å utvikle attraktive og bærekraftige bymiljøer for de som skal bo og arbeide der i dag, samt for kommende generasjoner. Vi er glad for å få med oss en dyktig utleiesjef som deler dette tankegodset, sier Cato D. Lauritzen, Direktør forretningsområde Oslo.

Lager en by i byen

Cecilie L. Bruusgaard gleder seg til å komme ordentlig i gang med å finne de rette leietakerne og til det hun beskriver som «å lage en by i byen».

– Målet nå er å finne attraktive leietakere som passer godt inn i området og sammen med de som allerede er på plass. På lang sikt gleder jeg meg til å se det yrende livet som kommer til å bli her!

Levende steder som begeistrer!

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter en solid eiendomsportefølje i Oslo, Ski og Moss. Porteføljen er på totalt 320 000 kvm med en årlig leieverdi på 540 MNOK. Vi har fire store stedsutviklingsprosjekter. Prosjektene utgjør totalt 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 48 ansatte og hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo.

www.hoegheiendom.no


HasleLinje

På historien til gammel industri utvikler Höegh Eiendom, AF Gruppen og Profier et helt nytt nabolag for et helt nytt arbeidsliv. I dag jobber 1.750 personer på HasleLinje, i nær fremtid vil 6.000 ha sitt daglige virke her. Det vil bo rundt 1.600 mennesker i Krydderhagen og i Bygg01, og nærmere 20.000 i umiddelbar nærhet.

www.haslelinje.no