Næringsparkene i Ski og Askim har de siste ukene arrangert markedsdager for leietagere og spesielt inviterte fra det lokale næringslivet. Formålet var å bli bedre kjent, og presentere seg for eksisterende og fremtidige leietagere. Både i Ski og Askim stilte ordfører og representanter fra næringsutvikling i kommunen opp. Politikere og deltagere berømmet Höegh Eiendom for sitt engasjement og bidrag til utviklingen av det lokale næringslivet. Begge markedsdagene var preget av svært god stemning, noe som resulterte i at mange nye kontakter ble knyttet.