Höegh Eiendoms datterselskap Verket Moss AS og Veidekke Entreprenør AS Distrikt Follo/ Østfold, har inngått samarbeidsavtale om utvikling av Ankers Hus og Støperiet på Verket i Moss.

Ankers Hus er et kontorbygg på åtte etasjer samt parkeringskjeller med et samlet bruttoareal på 10 100 kvm. Skatteetaten er leietaker i de fire første etasjene med rundt 200 ansatte. Prosjekteringen starter umiddelbart og kontorbygget skal stå ferdig september 2018.

Støperiet er det første boligprosjektet på Verket og består av fem bygg med tilsammen 166 leiligheter. Det er parkeringskjeller under alle boligbyggene som vil ha felles innkjøring med Ankers Hus. Det skal opparbeides parkanlegg mellom byggene over parkeringskjeller. Prosjekteringen starter i disse dager, og innflytning for de første beboerne starter ved årsskifte 2018/2019. Hele boligprosjektet er planlagt ferdigstilt sommeren 2019.

-Vi er svært tilfreds med å få en så solid og erfaren entreprenør som Veidekke med på laget ved utvikling av Ankers Hus og Støperiet. Vi ser frem til et godt samarbeid og håper å kunne inngå en entreprisekontrakt i løpet av våren, sier prosjektdirektør Atle Sundby i Höegh Eiendom.

-Vi er veldig fornøyde med at Höegh Eiendom har valgt Veidekke som partner for videreutviklingen av disse prosjektene på Verket i Moss. Höegh er en profesjonell og seriøs eiendomsutvikler som vi gleder oss til å samarbeide med, og dette er jo et veldig spennende prosjekt. Det gamle industriområdet har en unik beliggenhet sentralt og ved sjøen, og vil være svært attraktivt både til bolig- og næringsformål, sier distriktsleder Rune Andersstuen i Veidekke Entreprenør Follo/Østfold.

Höegh Eiendom utvikler det det gamle industriområdet til M. Peterson & Søn til en moderne bydel i forlengelse av dagens bysentrum i Moss. Ferdig utviklet vil Verket bestå av totalt 270 000 kvm kontorer, handel, restauranter, kultur- og idrettstilbud og i overkant av 2500 boliger.

Höegh Eiendom har hatt en solid start på Verket. Støperiet har solgt over 130 leiligheter siden salgsstart i september 2016. I tillegg til leieavtalen med Skatteetaten, er det inngått opsjonsavtale med treningskjeden Spenst om etablering av treningssenter i de gamle papirhallene. En ny allidrettsarena og en co-working-hub med plass til inntil 500 personer er også under planlegging.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Alte Sundby, prosjektdirektør Höegh Eiendom AS, tlf. +47 918 77 374
Runde Andersstuen, distriktsleder Veidekke Entreprenør Follo/ Østfold, tlf. +47 918 33 380
Helge Dieset, kommunikasjonssjef Veidekke Entreprenør AS, tlf. +47 905 53 322

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og i det sentrale østlandsområdet. Selskapet forvalter bebygde eiendommer på totalt 400.000 kvm med en årlig leieverdi på 380 MNOK. Selskapet har tre store stedsutviklingsprosjekter på Hasle i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer ca. 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 45 ansatte fordelt på hovedkontoret i Parkveien og regionskontorer på Hasle, Ski, og Moss