Boligprosjektet Støperiet på Verket i Moss selges unna i rekordfart. Med hele 95% av leilighetene solgt ved salgsstart har prosjektet satt ny salgsrekord.

I tiden frem mot salgsstart har vi opplevd en enorm interesse for Støperiet og utviklingen av Verket som en ny bydel. Tilsvarende interesse for et boligprosjekt har vi aldri vært med på, sier Tommy Skovly, ansvarlig megler i Meglergaarden.

60 av 63 leiligheter i første salgstrinn ble solgt ved salgsstart i september. Salgstrinn 2 med 12 nye leiligheter er derfor allerede lagt ut for salg, hvorav 8 er solgt.

De gode salgstallene gir et solid grunnlag for byggestart som er planlagt i første kvartal 2017. Leilighetene forventes å være ferdigstilt og innflytningsklare i løpet av første halvår i 2018.

For første gang i Moss er en ny salgsmodell benyttet. Tidligere har det vært tradisjon med salg etter prinsippet «første mann til mølla», med bruk av loddtrekning der flere har vært interessert i samme leilighet. For å unngå kaotiske salgsstarter og spekulasjoner, er det valgt en salgsmodell basert på budfrist, der leilighetene i utgangspunktet selges til fast listepris, og at det åpnes for budrunder som et alternativ til den tradisjonelle loddtrekningen. Modellen er godt mottatt blant kjøperne i Støperiet, som i ro og mak har kunnet sikret seg sin drømmebolig.

- Det er svært gledelig at Støperiet har fått en så god mottakelse. Det har vært viktig for oss å skape gode bokvaliteter og tilhørighet ved utviklingen av Støperiet. Samtidig har vi ønsket å sette Moss på kartet. Det er godt å få bekreftet at vi har gjort nettopp dette, og det er liten tvil om at markedet har fått øynene opp for utviklingen av Verket og Moss, sier Jan Erik Kristiansen, direktør for forretningsområdet Moss i Höegh Eiendom.

Støperiet er det første boligprosjektet som utvikles på det gamle industriområdet til M. Peterson & Søn, der Höegh Eiendom er i full gang med å utvikle en helt ny bydel. Den nye bydelen har store ambisjoner og er forventet å ta en betydelig rolle i den videre utviklingen av Moss by. Ferdig utviklet i 2038 vil Verket inneholde ca. 2000 boliger og være en levende bydel med butikker, spisesteder arbeidsplasser og et spennende studentmiljø. Höegh Eiendom har allerede investert flere titalls millioner kroner for å ivareta gamle kulturminner, samtidig som området på nytenkende vis utvikles for fremtiden.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Jan Erik Kristiansen, direktør forretningsområdet Moss, Höegh Eiendom, tlf. 918 89 387
Ingrid Frodahl, prosjektleder Støperiet, Höegh Eiendom, tlf. 901 20 656

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og i det sentrale østlandsområdet. Selskapet forvalter bebygde eiendommer på totalt 400.000 kvm med en årlig leieverdi på 380 MNOK. Selskapet har tre store stedsutviklingsprosjekter på Hasle i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer ca. 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 45 ansatte fordelt på hovedkontoret i Parkveien og regionskontorer på Hasle, Ski, og Moss.