Det landsdekkende konferansekonseptet «Riktig med en gang Tour 2016» har i løpet av våren besøkt flere av landets store byer. Konferansen bidrar til dialog og læring i arbeidet med bærekraftige og miljøvennlige tekniske løsninger i yrkesbygg, og retter seg mot private og offentlige eiendomsselskaper, driftsselskaper, rådgivere og leverandører.

Höegh Eiendom deltok da Tour`en inntok Oslo, der prosjektleder Øyvind Kristiansen delte våre erfaringer med oppgradering av Wergelandsveien 7, og tanker rundt hvordan vi vil overføre disse erfaringene til neste prosjekt. Presentasjonen og løsningene ble godt mottatt av deltagerne på konferansen, og satte Höegh Eiendom på miljøkartet!