Höegh Eiendom starter i dag salget av 53 nye leiligheter i boligprosjektet Støperiet på Verket. Dette er det tredje av fire salgstrinn. De to første ble solgt i rekordfart og satte en solid salgsrekord i Moss.

Støperiet er det første boligprosjektet som bygges på Verket, hvor Höegh Eiendom er godt i gang med å utvikle en helt ny bydel. På tomten til tidligere M. Peterson & Søn transformeres det gamle industriområdet til et urbant og levende bymiljø. Ferdig utviklet i 2040 vil Verket inneholde over 2000 boliger, kulturarenaer, næring og utdanning. Dette vil skape et nytt og pulserende sentrum i Moss.

Støperiet består av totalt 168 leiligheter fordelt på fem bygg. Det er lagt spesielt stor vekt på arkitektur, bokvalitet og uterom ved utvikling av prosjektet. Alle bygg har ulike høyder og fasader, og det er en stor variasjon av boligstørrelser. I tillegg tilrettelegges det for delingstjenester med tilgang til bil, sykkel og kajakk.

-Vi opplever historisk stor interesse for Støperiet og er selvsagt svært godt fornøyd med mottakelsen av prosjektet. Det er gledelig, men ikke overraskende, at mange vil bo på Verket, sier Jan Erik Kristiansen, direktør for forretningsområdet Moss i Höegh Eiendom.

- Verket appellerer til kjøpere i alle aldre og livsfaser, sier Kristiansen. Han peker på kombinasjonen boligstørrelser og unik beliggenhet som den største suksessfaktoren.

Salgstrinn 3 er det nest siste salgstrinnet på Støperiet. De to første ble lagt ut i september, hvor 73 av 75 leiligheter er solgt. Siste, og fjerde sagstrinn, planlegges våren 2017.

De gode salgstallene gir et solid grunnlag for byggestart som er planlagt innen utgangen av første kvartal 2017. De første leilighetene forventes å være innflytningsklare ved årsskifte 2018/2019.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Jan Erik Kristiansen, direktør forretningsområdet Moss, Höegh Eiendom, tlf. 918 89 387
Ingrid Frodahl, prosjektleder, Höegh Eiendom, tlf. 901 20 656

Höegh Eiendom er et familieeiet eiendomsselskap som utvikler, eier og forvalter eiendommer i Oslo sentrum og i det sentrale østlandsområdet. Selskapet forvalter bebygde eiendommer på totalt 400.000 kvm med en årlig leieverdi på 380 MNOK. Selskapet har tre store stedsutviklingsprosjekter på Hasle i Oslo, Moss og Ski. Dette tilsvarer ca. 800 mål ubebygde tomter for utvikling til handel, logistikk, næring og boliger. Höegh Eiendom har 45 ansatte fordelt på hovedkontoret i Parkveien og regionskontorer på Hasle, Ski, og Moss